Lyt til artiklen

Mette Frederiksens evne til at skifte fortælling alt efter, hvad der passer til den politiske situation, er formidabel. Det er de nuværende forhandlinger om en bred regering hen over midten et eksempel på.

Før sidste valg var fortællingen fra Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, at det var slut med reformer, som øger arbejdsudbuddet – altså reformer, som skal få folk til at arbejde mere.

Slut med skattelettelser, der får dem, som allerede er på arbejdsmarkedet, til at arbejde lidt mere.

Slut med reformer af kontanthjælp, dagpenge, efterløn, førtidspension og andre overførselsindkomster, som enten sænker ydelserne og/eller forkorter den periode, man kan modtage dem med det formål at skubbe folk ud på arbejdsmarkedet.

Nu skulle personificeringen af den socialdemokratiske kernevælger, Arne, tværtimod have mulighed for at trække sig ud af arbejdsmarkedet tidligere.

Socialdemokratiet skulle heller ikke i regering med nogen andre partier. Hun ville have en ren socialdemokratisk regering med den yderste venstrefløj som parlamentarisk grundlag.

Sådan blev det!

Ingen regering, siden Anker Jørgensen sad i Statsministeriet, har gennemført politik, som øger beskæftigelsen så lidt som Mette Frederiksens S-regering.

Men her tre et halvt år senere er fortællingen stik modsat.

Nu er det ifølge Mette Frederiksen bydende nødvendigt, at der bliver gennemført reformer, som øger arbejdsstyrken. Der er brug for mange flere hænder i både den offentlige og private sektor.

Helt præcist vil hun gennemføre reformer, som øger arbejdsstyrken med 40.000 personer.

Nu vil Mette Frederiksen ikke bare have en bredere regering. Hun vil allerhelst i regering med den gamle hovedfjende Venstre. En regeringskonstellation, hun blankt afviste, da Lars Løkke foreslog det i sidste valgkamp.

Egentlig burde så markante ændringer på så centrale områder have svækket Mette Frederiksens troværdighed.

Men det modsatte er tilfældet.

Mette Frederiksen er blevet belønnet af vælgerne. Socialdemokratiet har fået det bedste valg i over 20 år.

Det eneste, som er næsten 100 procent sikkert, er, at uanset hvilken regering de nuværende regeringsforhandlinger ender ud i, så bliver det med Mette Frederiksen for bordenden som statsminister.

Når Mette Frederiksen kan ændre sin fortælling så grundlæggende og vinde på det, så skyldes det, at hun ganske enkelt er en dygtig politiker.

En tryllekunstner, om man vil, som kan aflede folks opmærksomhed fra den hånd, som bytter spillekortet ud – eller i denne sammenhæng fortællingen.

Det kan kun lade sig gøre, fordi blå blok ganske enkelt ikke har været dygtige nok. Fortællingen om nødvendigheden af økonomiske reformer burde være blå bloks.

I stedet har de ladet Mette Frederiksen vade ubesværet ind på deres banehalvdel. De har ladet hende slippe afsted med at ændre sin fortælling 180 grader.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen her: