Der er ingen regler for, hvor mange kyllinger der må dø på vej til slagteriet. Tusinder af slagtekyllinger kvæles under transporten på vej til slagteriet.Det afsløres i aften i TV2-programmet 'Operation X'.

Der findes ingen faste regler for, hvor mange slagtekyllinger der må dø under transporten. Kun for æglæggende høns har fjerkræbranchen en tommelfingerregel om, at ikke mere end halvanden procent af dyrene bør dø under transporter.

Den nye undersøgelse viser klart, at alt for mange dør i de små, snævre transportkasser, hvor dyrene er mast sammen og har det alt for varmt. Mange af dyrene lider en grufuld kvælningsdød.

Formanden for Dyreetisk Råd, professor Peter Sandøe, er oprørt. Han mener, der bør indføres en klar øvre grænse for, hvor mange kyllinger der må dø undervejs til slagteriet. Han er rystet over tallene:

- Det er jo unge friske dyr på fem uger. I princippet burde der ikke dø en eneste under transporten, siger han.

Folkene bag TV2-programmet har fået fat i fjerkræbranchens egne opgørelser fra to måneder i 2008. ved 13 transporter døde flere end halvandet procent af dyrene. Der er udsving fra to helt op til 16 pct. dødsfald.

- Det er frygteligt og tragisk, siger formanden for Dyreetisk Råd.