Bt.dk skrev onsdag en historie om Fodboldens Appeludvalgs sammensætning. Af artiklen fremgik det, at tre af udvalgets medlemmer havde tilknytning til AGF. Det er ikke tilfældet.

Bt.dk afpublicerede artiklen efter få minutter, men beklager over for dem, der måtte have nået at modtage fejlinformationen.