Danmarks Radio er bestemt ikke interesseret i at lade hverken offentligheden eller de folkevalgte få indsigt i en beslutning, der har kostet millioner af licenskroner.

Så meget står klart, efter public service-stationen har afslået Dennis Flydtkjærs (DF) spørgsmål om, hvor meget den nu nedlagte dramaserie 'Leonora Christina' nåede at koste.

Det var i sin egenskab som medlem af Folketingets Kulturudvalg, at Dennis Flydtkjær stillede spørgsmålet, som kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen altså ikke kunne være behjælpelig med et svar på.

»Det er jo vores alle sammens penge, der går til at finansiere DR. Jeg er vælgernes vagthund, og jeg interesserer mig for, hvad man bruger pengene på – og i særdeleshed, hvad man har spildt på den her produktion,« siger DFeren til B.T.

DR har tidligere forklaret i en pressemeddelelse, »at det ikke vil være muligt at gennemføre projektet og samtidig holde sig inden for den givne økonomiske ramme«.

Men nærmere kommer ingen, hverken offentligheden eller de folkevalgte, og det undrer lektor emeritus på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet Michael Bruun Andersen.

»Det virker meget uklogt, at man stiller sig i en position, hvor kritikken frit kan florere.«

Michael Bruun Andersen har også tidligere stillet spørgsmålstegn ved DRs beslutning om lukkethed.

»Jeg mener stadig, at Danmarks Radio er underlagt et betydeligt pres fra politikere og medier, som man måske kunne lette ved at give indsigt i beslutningsgrundlaget,« siger han til B.T.

B.T. har også forsøgt at få indsigt i økonomien bag produktionen uden held. Noget, flere medieeksperter udtalte kritik af, heriblandt forskningslektor og centerleder på DMJX Roger Buch.

»Det er et paradoksalt signal for DR at sende. Ligesom alle andre medier i Danmark skriger DR på åbenhed, når det kommer til ministerier, brug af skattepenge eller ændringer af offentlighedsloven,« sagde han til B.T.

Folketingets Kulturudvalg blev nægtet svar med henvisning til Radio- og Fjernsynsloven, der giver DR mulighed for at nægte oplysninger på grund af konkurrencehensyn.

Det stiller Danske Folkepartis Dennis Flydtkjær sig dog uforstående overfor.

»Det er en uskik. De kunne om ikke andet have givet svaret i fortrolighed til Folketingets medlemmer. Det er en spøjs argumentation, at det handler om konkurrencehensyn, når nu serien er nedlagt.«

DR er ikke forpligtet til at udlevere oplysninger om økonomien for det kuldsejlede projekt. Men det kunne de sagtens, hvis de ville, har forskningschef, emeritus på DMJX og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen tidligere sagt til B.T.

»Min vurdering er, at DR efter meroffentlighedsprincippet kan udlevere oplysninger om lønninger og overslag over prisen for dramaproduktionen. Offentlighed kan ikke skade de hensyn,« sagde han.

Efter den droppede serie er daværende dramachef Christian Rank stoppet.

B.T. har spurgt Danmarks Radio, hvorfor man ikke har villet oplyse Folketingets Kulturudvalg. De henviser til en tidligere afgivet kommentar, da B.T. ønskede interview med direktør for kultur i Danmarks Radio Henrik Bo Nielsen.

I stedet gav underdirektør i DR Økonomi, Teknologi og Medieproduktion Niels Ammitzbøll et skriftligt citat.

»DR lever naturligvis fuldt ud op til de krav om indsigt i DRs programøkonomi, som er defineret i den politiske medieaftale, og som er udførligt beskrevet i public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren. DRs afrapportering herom i den årlige public service-redegørelse er offentlig tilgængelig. Desuden er DR som andre offentlige institutioner underlagt kontrol gennem Rigsrevisionen.

Fra lovgivers side har man valgt at beskytte DR for indsigt i specifikke økonomiske forhold i erkendelse af, at DR agerer i et frit marked med den konkurrence, det medfører, på samme måde som det for eksempel er gældende for TV 2. Lige nu handler det om pres fra et stigende antal aktører, der konkurrerer på lige fod med DR i et presset marked.

Udgangspunktet for DR er altså at beskytte vores mulighed for at agere på lige vilkår med andre danske og i stigende udstrækning udenlandske medier, så vi sikrer de bedst mulige betingelser for fremtidig køb og salg af programmer, rettigheder og øvrige programrelaterede aktiviteter, som en indsigt i programøkonomien vil kunne påvirkes af.«