Borgen henter endnu en gang inspiration fra virkeligheden - Nyrup ville gå, som Nyborg.

Datteren eller karrieren? Stillet over for dette ubehagelige valg bevilgede Birgitte Nyborg i skikkelse af Sidse Babett sig selv orlov. Som altid har ' Borgen's bagmænd hentet inspiration i virkeligheden.

For 18 år siden overvejede den nyudnævnte statsminister Poul Nyrup Rasmussen at træde tilbage på en endnu værre, smertelig baggrund.

LÆS OGSÅ:

 

Natten til den 29. august 1993 modtog Nyrup den værste besked, en far kan få. Hans datter Signe havde taget sit eget liv. Den 24-årige kvinde havde i længere tid været martret af store, psykiske problemer. Hun havde flere gange tidligere forsøgt en gang for alle at lukke ned for de dæmoner, der havde gjort hendes liv ubærligt.

Bare et halvt år tidligere var det lykkedes den socialdemokratiske topfigur at vriste Statsministeriet fra Poul Schlüter efter 11 års borgerligt styre.

Tragedien afstedkom seriøs selvransagelse hos Nyrup.

Burde han have gjort som fiktionens Nyborg? -Vil alt andet end 100 procents udelt opmærksomhed 24 timer i døgnet ikke altid være en utilstrækkelig indsats i forhold til en pige som Signe? Og er det et svigt ikke at have betalt denne ultimative pris, spurgte han igen og igen bl. a. vennen Mogens Lykketoft. Det fremgår af biografien ' Nyrup' fra 1997.

Svær erkendelse

Selvransagelsen er efter alt at dømme aldrig stoppet.

-Kærligheden. Afmagten.

Ensomheden. Som far har jeg været alle følelserne igennem.

Sorgen over ikke at kunne nå min datter i de stunder, hvor hun har haft det sværest, men også min egen afmagt i forhold til, at jeg havde svært ved at erkende, at min dejlige, skønne og kloge datter var syg og havde brug for en hjælp, jeg som pårørende ikke kunne give hende, sagde Nyrup for bare et år siden i en kampagne.

-Har jeg svigtet? Har jeg satset for meget på karrieren frem for på familien? Hvis jeg nu ikke var blevet partiformand? Eller statsminister? Og ville dét overhovedet have ændret noget i forhold til Signe, skriver forfatterne Niels Lunde og Henrik Qvortrup i ' Nyrup' efter at have talt med kilder meget tæt på Nyrup.

LÆS OGSÅ:

-I perioden frem til august 1993 lever Nyrup i den forstand et krævende liv under dobbelt pres og med indbygget, konstant dårlig samvittighed.

På den ene side et arbejdsliv præget af store, skelsættende begivenheder.

På den anden side en privat tilværelse med en syg datter, der med tiden stiller stadig større krav til den far, hun er så tæt knyttet til. For Nyrup bliver det imidlertid aldrig til et spørgsmål om enten Signe eller arbejdet. For selv om han vil have tid til karrieren, er han samtidig en fantastisk kærlig og god far for Signe, står der i ' Nyrup'-biografien.

-Det er rigtigt, at Nyrup overvejede at gå af. Som jeg husker det, spurgte Nyrup sin departementschef om formalia i det tilfælde, at han gik af, siger Qvortrup.

Politik om mennesker

Departementschefen, der frygtede, at statsministeren ville bryde sammen, anbefalede ham at holde et par dages pause. Hvilke tanker der løb gennem hovedet på Nyrup i løbet af de to dage, ved han kun selv. Men på socialdemokraternes årsmøde, kun to dage efter Signes begravelse, meddelte Nyrup, at han var tilbage i kampen.

-Socialdemokratiets politik handler om mennesker og liv, så jeg vil sige til jer, at jeg har besluttet at blive i politik.

Jeg holder så meget af jer alle sammen, sagde han.

Nyrup har efterfølgende haft et stærkt engagement i kampen for bedre vilkår for psykisk syge.

Andre læser også