Regeringen har netop indgået en finanslovsaftale for 2016, der afsætter over en milliarder kroner til miljøtiltag. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

»Vi vil værne om vores miljø samtidig med, at vi giver landmændene bedre muligheder for at arbejde sig ud af krisen. Miljø og fødevareproduktion er to styrker, som Danmark er verdenskendt for. Ved at lempe på reguleringen af landbruget og samtidig afsætte over en milliard til miljøtiltag rammer vi en balance, der giver plads til begge dele,« siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i en meddelelse.

Regeringen vil udfase de reducerede kvælstofnormer, ophæve randzoneloven, og lempe på forbuddet mod gødning. Men samtidig er der nu afsat 225 millioner kroner i 2016 og 300 millioner kroner årligt fra 2017 til 2019 til at gennemføre kompenserende miljøtiltag.

BNB