»Det relativt høje antal konkurser er et svaghedstegn, men andre nøgletal peger heldigvis i den anden retning.«

Sådan lyder vurderingen fra Palle Sørensen, der er cheføkonom i Nykredit om de friske tal for konkurser.

I september gik 265 aktive virksomheder, viser tal fra Danmarks Statistik - og det er en stigning på 21,6 pct. i forhold til august. 

Samlet medførte konkurserne 1.025 tabte jobs. 

Palle Sørensen forklarer, at antallet af konkurser ligger markant højere end i midten af 2021, hvor konkurserne til gengæld var rekordfå. 

»Og antallet er da også fortsat højere end det, vi så inden pandemien, hvilket på den ene side afspejler et efterslæb efter hjælpepakker og statslån under pandemien, der holdte urentable virksomheder kunstigt i live, men også at dele af økonomien oplever vigende efterspørgsel,« siger cheføkonomen.

Han peger på, at vi skal helt tilbage til årene efter finanskrisen for at se et lignende antal konkurser som nu. Dog ændrer dagens store stigning ikke på, at antallet af konkurser har været svagt faldende i år.

»I Nykredit tror vi, at vi vil holde recessionen for døren, da de fleste nøgletal peger i den retning i øjeblikket, men risikoen for recession er uden tvivl højere end normalt,« forklarer Palle Sørensen.

Men stigningen i konkurser virker ikke til at være færdig. 

Antallet af konkurser vil formentlig stige yderligere. Udfordringerne lurer nemlig fortsat lige under overfladen, lyder det fra cheføkonomen. 

»På den helt korte bane er det særligt rentestigningerne, der bekymrer os, og snart vil flere virksomheder formentlig blive presset af de øgede lønomkostninger. Det er særligt de virksomheder, der i forvejen kæmper med svag indtjening og samtidig er i international konkurrence - og derfor ikke blot kan hæve priserne, som ventes at blive udfordret,« tilføjer han.