Lyt til artiklen

Krig, inflation og fald på finansielle markeder udlignes af flere rente- og gebyrindtægter for Jyske Bank.

Krig, inflation og uvejr på de finansielle markeder har ikke været nok til at trække Jyske Banks regnskab for første halvdel af 2022 ned.

Banken har oplevet øget aktivitet fra sine kunder, og det har givet tilsvarende flere indtægter fra renter og gebyrer.

I regnskabet for første halvdel af 2022 kan man læse, at banken har tjent omkring 380 millioner kroner mere på renter, gebyrer og provisioner.

Og de yderligere indtægter fra kunderne har banken haft brug for. I den modsatte retning trækker nemlig, at de finansielle markeder såsom aktiemarkedet har oplevet værditab.

I Jyske Banks regnskab kan det læses ved, at hvor der i første halvdel af 2021 blev tjent omkring 600 millioner kroner på det, der i et bankregnskab hedder "kursreguleringer", var det i første halvdel af 2022 blevet til et minus på omkring 80 millioner kroner.

Fordi banken også har fået lidt ekstra indtægter fra sider udligner de to kræfter stort set hinanden. Dermed er Jyske Banks status halvvejs gennem året for andet år i træk et plus på lige under 1,7 milliarder kroner på bundlinjen efter skat.

- I en periode præget af såvel invasionen af Ukraine som accelererende inflation og udfordrende finansielle markeder har Jyske Bank præsteret et af de bedre halvårsresultater i koncernens historie, siger ordførende direktør Anders Dam.

- Det skyldes særligt en fremgang i nettorente- og gebyrindtægterne understøttet af stigende forretningsomfang og et højt aktivitetsniveau.

En af de andre kilder til indtægter for Jyske Bank er, at banken i andet kvartal - altså månederne april, maj og juni - har tilbageført en række hensættelse.

En bank forventer ikke at få alle sine penge tilbage. Nogle gange må banken lave hensættelser af beløb, hvor banken ikke er sikker på at få hele eller dele af sine penge tilbage.

Men hvis banken pludselig bliver mere optimistisk og tror, at den får flere af sine penge tilbage end ventet, så tilbageføres hensættelse - og det tæller altså som en indtægt for banken i det regnskab, hvor den forventer at få flere penge tilbage end tidligere.

Det er tilfældet for Jyske Bank i andet kvartal i år. Her har banken tilbageført hensættelser for 192 millioner kroner mod 47 millioner året før i samme kvartal.

Ud over at være en indtægt for banken er det også en indikator på, at banken har større tillid til, hvordan dens kunder kan klare sig.

/ritzau/