Danske virksomheders CO₂-udledning skyder langt forbi målene i Parisaftalen. Faktisk så langt, at vi kan se frem mod nogle af de værst tænkelige scenarier fra FNs nyeste klimarapport, hvis ikke ambitionerne skrues op.

Så klar er udmeldingen i en ny rapport fra Carbon Disclosure Project, en organisation der samler og udgiver data om virksomheder og kommuners bæredygtighed.

Rapporten fastslår, at de danske virksomheders udledning vil bidrage til, at vi kan nå helt op på 2,6 grader - langt over de 1,5 grader, der er målet i Parisaftalen. Ifølge FN vil dette føre til udbredt tørke, ubeboelighed af store områder i verden, hidtil usete migrantstrømme, mangel på drikkevand, hyppige storme og voldsomme oversvømmelser.

Selvom vi i Danmark bryster os med at være et grønt foregangsland, er der altså ikke grund til at åbne champagneflaskerne endnu.

Andreas Rasche, professor på CBS, er ikke er overrasket over analysen. Hovedparten af Danmarks CO₂-udledning kommer fra landbrug, transport og energi, og selvom sektorerne er begyndt at tænke mere bæredygtigt, kræver det alligevel mere politisk vilje og tid at nå Parisaftalens mål, mener han.

Især tidsperspektivet er problematisk, siger Andreas Rasche.

»Jeg tænker, Danmark har foretaget nogle vigtige reformer, men mange af de reformer tager for lang tid. For eksempel gælder CO₂-skatten først fra 2025. Tager man i betragtning, at Danmarks eget mål er 70% reduktion i 2030, haster det mere, end regeringens politik reelt genspejler.«

2022 har allerede vist, hvad der er blevet beskrevet som verdenshistoriens største tørke i Kina og nogle af de værste oversvømmelser i Pakistan. Indtil videre er den globale gennemsnitstemperatur steget med 1,1 grader.