13 virksomheder har søgt om tilladelse til at opstille el-løbehjul og cykler i København. Sammenlagt er der tale om 21.000 nye køretøjer, men så mange er der slet ikke plads til i byrummet.

Københavns Kommune er blevet blæst bagover af interessen for at opstille udlejningskøretøjer som el-løbehjul og cykler.

Indtil den 30. juni kunne virksomheder søge om at opstille el-løbehjul og cykler i København, og 13 virksomheder har grebet chancen i håbet om at blive udvalgt.

Lægger man alle 13 ansøgninger sammen, er der i alt blevet søgt om at opstille næsten 21.000 el-løbehjul og cykler i København, fortæller TV2 Lorry.

Men det tal overstiger langt kommunens loft, som er på 200 el-løbehjul og 200 udlejningscykler i Indre By, samt 3.000 el-løbehjul og 3.000 cykler i resten af byen.

Det vil sige samlet 6400 køretøjer. Dermed skal mere end 14.000 el-løbehjul og cykler vælges fra i processen.

De 13 virksomheder har søgt om tilsammen at opstille 4.131 el-løbehjul og cykler i Indre By. Det vil sige næsten 10 gange så mange, som loftet tillader. I den resterende del af byen er der søgt om tilladelse til at opstille 16.635 el-løbehjul og cykler.

Ved Københavns Teknik- og Miljøudvalgets sidste møde inden sommerferien blev den etårige forsøgsordning godkendt. Den skal gøre det muligt at ansøge om tilladelse til opstilling af el-løbehjul og cykler til udlejning fra kommunens arealer. Og det er altså den ansøgningsrunde, som netop er afsluttet.

Da man i udvalget tog den her beslutning, havde man ikke forventet så mange ansøgninger.

»Interessen for at søge om tilladelse til udlejning af el-løbehjul og cykler fra kommunens arealer har været lidt større end forventet. Der forestår nu et omfattende arbejde med at gennemgå og behandle de mange ansøgninger,« siger Mikkel Halbye Mindegård, der er enhedschef for Byliv i Teknik og Miljøforvaltningen.

»Vi skal blandt andet tage stilling til de specifikke placeringer, hvor der er søgt om tilladelse til opstilling, og til, hvordan firmaerne vil efterleve de øvrige kriterier, der er besluttet. Derfor regner vi tidligst med at kunne udstede tilladelser i løbet af efteråret,« siger han.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal nu konkret vurdere de specifikke steder, virksomhederne ønsker at opstille køretøjerne. Men forvaltningen skal også forholde sig til indsendt materiale som tekniske rapporter og større brugerundersøgelser.

Forvaltningens udvælgelse af virksomhederne vil tage afsæt i en række kriterier, der er besluttet af Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets kriterier:

- Bedst mulig dokumentation eller sandsynliggørelse af, at de generelle vilkår vil kunne efterleves. Særligt hensynet til den generelle fremkommelighed for fodgængere, andre trafikanter og kommunale funktioner som for eksempel renhold vil blive vægtet.
- Bæredygtighed, holdbarhed af køretøjet.
- Social bæredygtighed.
- Kvalitet, stand og vedligehold af køretøjerne.
- Brugervenlighed og tilgængelighed, herunder geografisk spredning over hele byen.
- Æstetisk udtryk, herunder evt. anvendelse af reklame.
- Dokumentation for effekt på mobiliteten i byen, herunder hvilken type transportform der erstattes, samt beskrivelse af, hvordan der vil arbejdes herfor (for eksempel gennem levering af data).