I 2023 var naturgasforbruget i Danmark 37 procent lavere end to år før, da Rusland indledte angreb på Ukraine.

Det skabte frygt for en energikrise, da Rusland for to år siden skruede ned for sin store eksport af naturgas til Europa efter angrebet på Ukraine.

Energipriserne bragede op, men nu er vi snart igennem den anden vinter uden energimangel, og naturgasprisen er på niveau med før krigen.

Under krigen er forbruget af naturgas i Danmark styrtdykket.

De seneste to år er det faldet 37 procent. Det viser tal fra Energistyrelsen, som Green Power Denmark har analyseret.

- Faldet er drevet af, at de danske husholdninger og virksomheder har været gode til at spare på energien, forklarer cheføkonom Martin Ingerslev.

- Samtidig har vi set, at mange har været gode til at udskifte naturgassen og kommer over på andre brændsler.

Det gælder blandt andet inden for boligopvarmning, hvor mange naturgasfyr er blevet erstattet af varmepumper eller fjernvarme.

Derudover er der nu mere biogas, der er fremstillet af husdyrgødning og andet vådt organisk restmateriale, i gasnettet end før.

Regnes det med, er det samlede gasforbrug - altså både naturgas og biogas - på to år faldet 22 procent. En del af faldet er erstattet af et højere forbrug af eksempelvis strøm.

Ifølge professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet, har Danmark været bedre rustet til krisen end flere andre lande.

- Under hele krisen har vi stået vanvittig godt i forhold til vores afhængighed af naturgas, når man sammenligner med andre lande, der har to-tre gange så meget naturgas i deres energimiks som os.

Det tilskriver han blandt andet, at der helt tilbage efter oliekrisen i 70'erne blev tænkt i energibesparelser og at hæve energieffektiviteten.

Inden krigen i Ukraine fik Europa op mod 46 procent af sin naturgas fra Rusland. Det er dog ikke, fordi der slet ikke flyder russisk gas hertil længere.

Sidste år kom 12-14 procent af naturgassen i Europa stadig fra Rusland. Den kom bare via rør i Tyrkiet og Ukraine og som flydende naturgas.

- Så vi har stadig et problem, og det håber jeg også, at man er klar over inde på Christiansborg, siger Brian Vad Mathisen fra Aalborg Universitet.

- At vi i Europa går fra at være afhængig af russisk gas til at være afhængig af flydende naturgas fra verdensmarkedet, er ikke en gunstig situation.

Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at få lagt fjernvarmerør ud, får elektrificeret industrien og øger mængden af vedvarende energi.

Også Martin Ingerslev fra Green Power Denmark peger på, at det kræver et langt, sejt træk, før naturgas er fortid.

- Derfor er det afgørende, at vi fortsætter de gode vaner, vi har lært under energikrisen. Ud over at sende naturgasfyr på pension skal vi bruge strømmen, når den er grøn og billig, siger han.

/ritzau/