Bankerne må indstille sig på, at de kommer til at lide større tab, end det har været tilfældet de senere år.

Sådan lyder formaningen fra Nationalbanken i en analyse, der er udkommet torsdag, og som sætter fokus på den finansielle stabilitet herhjemme i lyset af de høje renter og den høje inflation.

Tabene vil blandt andet opstå på privatkundeområdet. Mange boligejere er presset af, at renten på deres boliglån er steget og måske vil stige yderligere.

Samtidig har de fået stigende udgifter til fødevarer og energi.

»Det gør boligejerne sårbare over for ledighed og øger risikoen for misligholdelse af lån. Flere misligholdte lån vil i kombination med faldende boligpriser føre til kredittab i bankerne,« lyder vurderingen i analysen.

Nationalbankens prognose viser i den forbindelse, at én ud af ti boligejere, der har købt bolig de seneste år, vil stå med en gæld, der overstiger boligens værdi.

Men også erhvervskunderne vil blive ramt. Nationalbanken forventer, at særligt små virksomheder kan blive udfordret af, at kunderne har færre penge til rådighed, samtidig med at omkostningerne stiger.

»Det kan især give tab i de mellemstore banker, der har store eksponeringer mod dette segment,« lyder vurderingen.

Alt i alt opfordres bankerne til at agere mere forsigtigt den kommende tid og sikre, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt stort.

»I Nationalbankens stresstest kommer enkelte systemiske kreditinstitutter tæt på kapitalbufferkravene i en hård recession.«

»De har derfor brug for deres nuværende kapitaloverdækning til at modstå stress,« står der i analysen.

/ritzau/