Det går trægt med at sælge puder, lamper og møbler for den nordjyske interiør-virksomhed Lene Bjerre Design.

Inden året er omme, skal virksomheden have nedskrevet sin gæld på flere millioner kroner og finde en ny investor.

Det skriver Nordjyske, som har kigget nærmere på Lene Bjerre Designs årsregnskab.

Og det er dyster læsning.

Regnskabet viser nemlig, at det 45 år gamle design-ikon lever på bankens nåde.

Virksomheden har et underskud på mere end 20 millioner kroner efter skat og en negativ egenkapital på mere end otte millioner kroner.

Revisoren skriver i sine bemærkninger, at »der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften«.

Regnskabet afslører også, at Lene Bjerre Designs fremtid i høj grad afhænger af bankens velvilje.

»Selskabet har på nuværende tidspunkt fået forlænget de nuværende kreditfaciliteter hos selskabets bankforbindelse (Sydbank, red.) frem til medio december 2020. I henhold til budget for 2020 har selskabet et tilstrækkeligt likviditetsberedskab frem til medio december 2020. En væsentlig forudsætning for budget 2021 og et tilstrækkeligt likviditetsberedskab fra medio december 2020 og frem er, at selskabet får indgået en akkordordning/gældseftergivelse og får tilført kapital,« står der ifølge Nordjyske i regnskabet.

En stribe virksomheder og forretninger måtte dreje nøglen om i kølvandet på coronakrisen.

For Lene Bjerre Design ligger vanskelighederne dog adskillige år tilbage.

Det har længe været et problem for virksomheden at tjene penge, og i 2018 tog man derfor fat på omstrukturering, der skulle flytte en større del af salget online.

I 2006 solgte Lene Bjerre sin virksomhed til Bjarne og Suzanne Poulsen.

I 2018 købte den nordjyske erhvervsmand Torben Fristrup 45 procent af aktierne i firmaet. Dem valgte han dog at sælge igen tidligere i år, da han havde mistet troen på projektet.

Derfor er ejerne nu på jagt efter en ny investor, der vil skyde penge i virksomheden.

I forbindelse med regnskabet og Nordjyskes dækning af det har virksomheden udsendt en pressemeddelelse, hvor man understreger, at man ser lyst på fremtiden.

»Via en akkord og en ny forretningsplan, der er godkendt af vores mangeårige trofaste bankforbindelse, Sydbank, har Lene Bjerre Design fået stillet en betydelig gældsnedskrivelse i udsigt, så vi kan starte på en frisk. Stemningen er god, og virksomheden, vi og vores engagerede medarbejdere er klar til, hvad man kunne kalde 'Lene Bjerre Design version 2.0',« skriver ejerne.