Restaurantkæden Jensens Bøfhus fyrer 250 af selskabets i alt 700 medarbejdere.

Det oplyser Jensens Bøfhus i en pressemeddelelse.

Fyrringerne i den populære bøfkæde sker ifølge direktør Anders Nikolajsen, fordi Jensens Bøfhus ikke kan få del i regeringens lønkompensationspakke.

»Skulle Regeringen ville revidere sin beslutning, vil vi om muligt forsøge at trække fyringsvarslerne tilbage som er sendt til medarbejderne i dag. Vi pålægger det fulde ansvar for afskedigelserne på regeringen, og overvejer at rejse sag mod staten for forskelsbehandling og erstatning for vort og vore medarbejderes tab. Vi hæfter os ved, at Statsministeren den 13. marts penslede ud, at aftalen vedrørende lønkompensation dækkede ALLE virksomheder, hvilket tilsyneladende er løgn«, udtaler Anders Nikolaisen i pressemeddelelsen.

Da statsministeren 17. marts bad virksomheder og restauranter om at lukke sendte Jensens Bøfhus 400 medarbejdere hjem med løn. Samtidig forfulgte virksomheden en strategi, hvor de satsede på at levere take-away til danskerne.

Jensens Bøfhus havde en forventning om, at de kunne få del i regeringens pakke til lønkompensation, men det har kæden fået afslag på. Det skyldes, at Fagforbundet 3F står midt i en konflikt med Jensens Bøfhus, der ikke har indgået overenskomst med sine medarbejdere.

Ifølge et svar fra Beskæftigelsesminister Peter Humlegaard Thomsen til Torsten Schack Pedersen (V), vil lønkompensation virke som en indblanding i en faglig konflikt.

'Det er et generelt princip, at staten skal forholde sig neutral under en arbejdskonflikt, hvilket bygger på den forudsætning, at løn og arbejdsvilkår er et anliggende mellem arbejdsmarkedets parter. Det vil derfor ikke være muligt for en virksomhed at anvende lønkompensationsordningen i forhold til de stillingskategorier på virksomheden, som er omfattet af en konflikt,« lyder det i svaret.

I halvandet år har Jensens Bøfhus og 3F været i konflikt omkring overenskomsten. Konflikten har ført til lockout og varsel om blokade og strejker. 3F har derfor gjort indsigelse mod, at Jensens Bøfhus kan gøre brug af lønkompensationsordningen.

Den indsigelse er ifølge direktør Anders Nikolajen den direkte grund til at restaurantkæden nu må ud og fyre medarbejdere.

”Det er sørgeligt at gennemføre unødvendige fyringer alene på grund af fagbevægelsens og regeringens lokumsaftale. Det er samtidig et ulækkert politisk rænkespil mellem regering og 3F hvis eneste tabere er de medarbejdere jeg må afskedige – og dem der fortsat er ansat,» siger Anders Nikolaisen i pressemeddelelsen.