Direktør for Herlev-Gentofte Hospital fratræder sin stilling efter fire år på posten.

Det fremgår i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

Hospitalsdirektør Klaus Lunding blev efter ni år som direktør på Glostrup Hospital sat i spidsen for fusionen mellem hospitalerne Herlev og Gentofte i 2015. Ifølge TV2 Lorry står hospitalerne dog overfor store budgetoverskridelser i 2019.

Tirsdag formiddag har administrationen orienteret forretningsudvalget i Region Hovedstaden om forventede budgetoverskridelser på op mod 50 millioner kroner. Tirsdag eftermiddag oplyser regionen, at hospitalsdirektøren nu stopper.

»Region Hovedstaden vil gerne takke Klaus for hans store indsats og mangeårige virke. Fusionen er vel gennemført, og i de kommende år står Herlev-Gentofte Hospital overfor nye udfordringer med bl.a. indflytningen i det nye hospital. Vi står over for at skulle se nogle år fremad, og mener i det lys, at tiden er inde til nye ledelsesmæssige kræfter,« udtaler regionsdirektør Svend Særkjær.

I orienteringen vurderes det, at budgetoverskridelserne skyldes de besparelser og omprioriteringer, som man havde fastsat, men ikke lykkedes med at komme i mål med. Manglen på kvalificerede medarbejdere til enkelte afdelinger har også været skyld i store udgifter til vikarer og frivilligt ekstraarbejde.

Grundet de økonomiske problemer på Herlev-Gentofte Hospital har man besluttet at iværksætte en omfattende genopretningsplan, som indebærer ansættelsesstop, begrænsning af vikarer og lukning af senge på flere afdelinger.

I pressemeddelelsen takker Klaus Lunding hospitalets ledere og medarbejdere for indsatsen med fusionen, der skete i 2015. Vicedirektør Steen Werner Hansen konstitueres i stillingen som hospitalsdirektør.