For fire dage siden var Fødevarestyrelsen på besøg hos buffet-restauranten Dalle Valle, som ligger i Rosengårdcenteret. Her kunne det konstateres, at der ikke var noget varmt vand at vaske hænder i, hvilket blev indskærpet overfor restauranten.

Det skyldes en fejl på restaurantens varmtvandsbeholder, og Dalle Valle har derfor valgt at lukke restauranten resten af ugen.

Det fortæller Niels Rønnebech, som er ekstern rådgiver for Dalle Valle-koncernen, til B.T.

»Der har været et problem med vandet, og det viste sig at være et større problem, der ikke kunne løses på én dag. Så vi tog naturligvis konsekvensen og lukkede midlertidigt for at udbedre fejlen,« siger Niels Rønnebech.

I kontrolrapporten fremgår det, at personalet altså ikke har kunne gennemføre en hygiejnisk håndvask, da der ikke var noget varmt vand. Da restauranten tilbereder mad fra bunden og håndterer store mængder råt kød, er det dog essentielt at kunne vaske hænder i varmt vand.

Under Fødevarestyrelsens besøg oplyste Dalle Valles ansatte, at de ikke havde haft varmt vand i tre til fire dage.

Den udtalelse har Dalle Valle dog givet indgivelse mod.

»Der kan ikke have manglet varmt vand i fire dage, for det ville vi simpelthen have opdaget langt tidligere. Men jeg skal ikke kunne sige præcist hvor lang tid, der ikke har været varmt vand. Jeg ved bare, at lige så snart det blev konstateret, kontaktede vi også en håndværker for at få udbedret problemet,« siger Niels Rønnebech.

Og det var altså under håndværkerens besøg, at man besluttede at lukke restauranten.

Niels Rønnebech oplyser dog, at man åbner igen i Rosengårdcenteret på mandag, når problemerne med vandet er blevet løst.

Fødevarestyrelsens indskærpelse overfor Dalle Valle betyder, at der skal udføres to opfølgende kontroller, som Dalle Valle selv skal betale for. Dette er for at sikre, at forholdet bliver bragt i orden igen.

Ud over indskærpelsen om manglen på varmt vand havde Fødevarestyrelsen ikke noget at bemærke i forbindelse med kontrollen af buffetrestauranten.