Aarhus Havn vil udvide med en kæmpemæssig stor landudvidelse og et nyt havnebassin. Men projektet er langtfra faldet i god jord hos mange aarhusianere og store Aarhus-virksomheder.

Faktisk har et hav af personer og virksomheder blandet sig og indsendt høringssvar til kommunen – i skrivende stund er der indsendt 678 høringssvar til forslaget om ændring af lokalplanen i forbindelse med udvidelse af havnen.

De betød også, at der i sidste uge opstod så stort pres på kommunens hjemmeside, så høringsfasen nu er forlænget til fredag 11. marts.

Men en stor del af de høringssvar er fyldt med misinformation, siger havnedirektøren, Thomas Haber Borch, i et debatindlæg i Århus Stiftstidende.

»De mennesker er tilsyneladende blevet vildledt af kræfter, der ikke er stærke nok til at holde sig på sandhedens smalle sti, men må tage usandheder i brug i den tro, at det vil gavne deres modstand mod udvidelsen,« skriver han blandt andet.

De usandheder, som direktøren for Aarhus Havn henviser til, drejer sig blandt andet om det materiale på havbunden, som Aarhus Havn har behov for at flytte ved en eventuel udvidelse. Her skriver han, at mange af dem, der har indgivet høringssvar, har påstået, at der er tale om giftigt spildevandsslam.

Men det er usandt, skriver direktøren.

Desuden anfægter han, at mange i høringssvarene påstår, at udvidelsen vil ødelægge miljøet. Han påpeger, at Miljøkonsekvensrapporten kun har peget på to områder, der har en væsentlig påvirkning på miljøet.

Derudover skriver han, at rapporten fastslår, at det vil koste 170.000 ton CO2 at udvide havnen frem til 2050, men at en af de mange virksomheder på havnen for nylig har investeret i et nyt anlæg, som vil spare 170.000 ton CO2 på tre år og ti måneder.

I sidste uge gik havnedirektøren også i rette med Aarhus-virksomhederne Arla Foods og Salling Group, der har kritiseret udvidelsen og opfordret byrådet til at stemme nej.

»Det undrer mig, at de ikke er bedre oplyst. Jeg havde en klar forventning om opbakning fra de store virksomheder, der er afhængige af at få varer ind gennem havnen,« sagde Thomas Haber Borch til TV 2 Østjylland og fortsatte:

»At nogle af de virksomheder nu går ind og er imod havneudvidelsen, er for mig et udtryk for, at de ikke er sat ordentligt ind i projektet.«

Konkret har kommunen foreslået at udbygge containerhavnen med yderligere cirka 100 hektar over de næste 30 år. En kæmpe udvidelse, som svarer til 140 fodboldbaner.

Udvidelsen af Aarhus Havn vil kræve en kommunalplansændring, og derefter skal der udarbejdes en ny lokalplan. Den er i offentlig høring indtil 11. marts.

Havnedirektør Thomas Haber Borch har i en sms til B.T. skrevet, at han ikke har tid til at stille op til interview.