2021 har ikke just været et godt år for Det Kongelige Teater. Alligevel har de armene i vejret i glæde over resultatet.

Det lyder på et underskud på 5,2 millioner kroner, og i årsrapporten har det fået stemplet 'tilfredsstillende'.

Det kan måske virke en smule mærkeligt, men det kunne have set meget værre ud.

For som de færreste nok glemmer, var 2021 et coronaår, hvor særligt kulturaktiviteter som Det Kongelige Teater blev ramt af nedlukninger, hjemsendelser og restriktioner.

'2021 blev dermed på alle måder et år, hvor coronapandemien fortsatte med at påvirke teatrets drift enormt,' står der i en pressemeddelelse fra Det Kongelige Teater.

Først i maj-juni kunne teatret åbne op for forestillinger – dog med reduceret kapacitet. Og efter sommerferien var det først muligt for teatret at spille forestillinger stort set som normalt.

Det resulterede i mistede indtægter for hele 100 millioner kroner, og som statsinstitution er teatret ikke omfattet af coronahjælpepakker.

Men med kompenserende besparelser og et godt billetsalg fik Det Kongelige Teater dækket halvdelen af tabet. Teatret fik derudover også en ekstrabevilling på 44,4 millioner kroner til dækning af tabet.

Og sådan blev underskuddet pludselig noget mindre.

I alt havde teatret 400.000 besøgende trods en normal åbningsperiode på kun 3,5 måned. Det er langt under tidligere år, men med nedlukninger og restriktioner in mente, ser Det Kongelige Teater det som tilfredsstillende.

Nogle nye initiativer er dog sat i gang for at ruste kulturoplevelsen i fremtiden.

For eksempel vil faciliteterne i Operaens foyer blive opgraderet, så det fremover er muligt for gæster at besøge bygningen, cafeen og restauranten i dagtimerne.

Der vil også blive installeret solceller på teatret af Operaen, som forventes at kunne dække en tredjedel af Operaens elforbrug.