Lyt til artiklen

I næsten otte år aftalte virksomheden Nye Visioner v/Søren Dybdal i strid med loven priser og kundedeling med andre virksomheder.

Nu er der faldet dom i sagen.

Nye Visioner v/Søren Dybdal har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og skal betale en bøde på 90.000 kroner. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Konkurrenceloven gælder for alle virksomheder – også enkeltmandsvirksomheder. Uafhængige virksomheder må ikke aftale priser med hinanden. De må heller ikke indgå aftale om at undlade at sælge til kunder, som andre partnervirksomheder har 'reserveret' til sig selv,« siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz.

Det er den femte dom, der er faldet i en større kartelsag – som har forretningskonceptet Nye Visioner i centrum.

Og flere kan være på vej.

Nye Visioner v/Søren Dybdal har mod provision stillet forretningskonceptet Nye Visioner – som blandt andet udbyder kurser inden for personlig planlægning og effektivitet, mødeledelse og stressforløb – til rådighed for andre virksomheder.

Det er der intet galt i.

Men Nye Visioner v/Søren Dybdal udsendte årligt reviderede priser til sine partnervirksomheder – som disse så kunne komme med input til. Og det er et brud på konkurrenceloven.

Lovovertrædelsen fandt sted mellem juni 2013 og april 2021.

»Tidligere i år erkendte fire tidligere partnervirksomheder i samme sagskompleks at have indgået ulovlige aftaler om priser og fordeling af kunder i regi af Nye Visioner. Virksomhederne accepterede bøder på 10.000-90.000 kroner for deres del af overtrædelserne,« skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I alle fem sager begrænses bødens størrelse af to forhold. Dels må den højest udgøre ti procent af virksomhedens nettoomsætning. Og dels har virksomhederne fået samarbejdsrabat, fordi de har erkendt lovovertrædelsen og har samarbejdet om sagens opklaring og afgørelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger fortsat, om flere virksomheder er omfattet af ulovlige aftaler i regi af Nye Visioner.