I et forsøg på at sikre sin overlevelse er landets største musikkæde, 4Sound, nu tvunget til at lukke butikker og sige farvel til medarbejdere.

Det skyldes blandet andet, at selskabet bag musikkæden - Music Retail Denmark A/S - sidste år havde et underskud på hele 15 millioner kroner.

Det fremgår af selskabets regnskab for 2018, skriver erhvervsmediet Finans.

Året forinden var underskuddet på lidt mindre end 5,8 millioner kroner - og forventningen var, at man ville komme ud af 2018 med et positivt resultat.

Det lykkedes dog ikke, og i ledelsesberetningen i regnskabet lyder det derfor, at 'ledelsen finder årets resultat stærkt utilfredsstillende':

'Målsætningen blev ikke opfyldt primært som følge af en fortsat eskalerende priskonkurrence på et iøvrigt aftagende marked. Endvidere er der i året foretaget ekstraordinær nedskrivning af varelageret,' lyder det blandt andet.

Underskuddet har samtidig rejst tvivl om musikkædens fortsatte drift.

'Som følge af et stort underskud i 2018 er selskabets kapitalberedskab svækket betydeligt. Sammenholdt med en vanskelig konkurrencesituation på et aftagende marked, medfører dette væsentlig usikkerhed om fortsat drift,' lyder det videre i ledelsesberetningen.

Samtidig har den norske ejer, Music Retail Holding, lagt pres på for at få vendt udviklingen:

'Koncernledelsen i moderselskabet Music Retail Holding AS har krævet, at der skal lukkes flere butikker i Danmark. Butikslukninger ses nødvendigt og i overensstemmelse med den transformation, der ses på markedet for musikudstyr - fra butikshandel til webhandel,' lyder det.

Allerede på nuværende tidspunkt har ledelsen ifølge beretningen 'iværksat flere omkostningsbesparende tiltag', ligesom 'der i den resterende del af 2019 vil blive iværksat yderligere væsentlige tiltag, herunder genforhandling af lejekontrakter på lejemål, reduktion i medarbejderstaben, både butiksansatte og ansatte på hovedkontoret'.

4Sound, der blandt andet sælger musikudstyr og instrumenter, er i øjeblikket repræsenteret med butikker i landets fem største byer.