Lyt til artiklen

Finanstilsynet og Resurs Bank er havnet i en speget sag om kreditvurdering, før danskere får et lån af banken.

Nu går Forbrugerombudsmanden ind i sagen.

Finanstilsynet udstedte i januar 2022 et påbud til Resurs Bank, der fastsatte en række krav til Resurs Banks proces for kreditværdighedsvurdering af sine kunder.

Det skete, fordi Resurs Bank – ifølge Finanstilsynet – ikke kreditvurderede kunderne, før banken gav dem et lån.

Men Resurs Bank mener, at påbuddene er ugyldige og har stævnet Finanstilsynet i Østre Landsret.

Det er her, Forbrugerombudsmanden nu kommer ind i billedet.

Østre Landsret har givet Forbrugerombudsmanden tilladelse til at indtræde i sagen – og det gør Forbrugerombudsmanden med flere nye krav mod Resurs Bank.

»Forbrugerombudsmanden har nedlagt påstand om, at Resurs Bank skal anerkende, at en låneaftale indgået med en forbruger blev indgået, uden at Resurs Bank foretog den lovpligtige kreditværdighedsvurdering, og at det var i strid med god skik, at banken indgik aftalen, skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Derudover kræver Forbrugerombudsmanden, at låneaftalen var urimelig og ugyldig, da kunden ikke var kreditværdig – noget som Resurs Bank ifølge Forbrugerombudsmanden enten vidste eller burde have vidst, hvis banken havde foretaget den lovpligtige kreditværdighedsvurdering.

»Desværre har vi set alt for mange forbrugere, som får bevilget lån, som de aldrig skulle have haft, fordi kreditværdighedsvurderingen var mangelfuld. Det har ofte meget alvorlige konsekvenser for den enkelte forbruger,« siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Hun tilføjer, at det med hendes indtræden i sagen kan det blive afgjort, hvad det betyder for den enkelte kunde, når en bank eller et kreditinstitut ikke vurderer, om vedkommende vil være i stand til at tilbagebetale lånet, før aftalen indgås.

Siden 2010 har det været et krav at en kundes kreditværdighed vurderes, før en bank eller et kreditinstitut giver vedkommende et lån.