Lyt til artiklen

2022 var ikke et lykkeligt år på de finansielle markeder for ATP, der tabte 64,4 milliarder kroner på sine investeringer.

Det store minus fra investeringerne betyder, at ATP-koncernen slutter 2022 med et samlet minus på 56,8 milliarder kroner.

Det fremgår af en meddelelse om årsregnskabet, som ATP har sendt ud torsdag.

I meddelelsen lægger ATP vægt på særligt to ting:

- På trods af tabet er de pensioner, ATP har lovet, uændrede, og danskerne får udbetalt deres garanterede pensioner, skriver ATP.

Derudover fremhæver ATP, at tabene var størst først i 2022. I året sidste tre måneder, også kaldet fjerde kvartal, havde ATP faktisk overskud.

ATP hedder formelt Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det er en obligatorisk pensionsordning, der udbetales hver måned til folkepensionister som supplement til deres folkepension. I alt er 5,4 millioner danskere med i ordningen.

Efter et fantastisk år med sit største afkast nogensinde på 49 milliarder kroner i 2021, har ATP til gengæld været mødt af kritik.

Ved starten af 2022 forvaltede ATP en samlet formue på 947 milliarder kroner.

Mens de gode vinde på aktiemarkedet i 2021 bar ATP frem til rekordresultatet i 2021, er strategien for at forvalte formuen blevet mødt med kritik i 2022.

Groft sagt investerer ATP i to kasser: Den ene kaldes afdækningsporteføljen, der er præget af mere sikre investeringer, så ATP kan leve op til sine garanterede udbetalinger.

Den anden kaldes bonuspotentialet. Det er her ATP tager større chancer for at få et større afkast.

Kritikken har i 2022 lydt, at ATP har taget meget store chancer for at få et stort nok afkast til at dække danskernes pensioner mod at blive udhulet af inflationen.

ATP's administrerende direktør, Martin Præstegaard, fastholder dog, at trods et stort minus sidste år er strategien den rigtige:

- ATP blev ramt af tab på både aktier og særligt tab på obligationer, som udgør en stor del af investeringsporteføljen, ligesom vi generelt kører med et højt risikoniveau i denne begrænsede del af ATPs samlede formue, siger han i meddelelsen fra ATP om regnskabet.

- Vi mener, at det er den rigtige strategi på langt sigt, og det ændrer et resultatmæssigt skuffende 2022 ikke på.

- Derfor holder vi fast i det, som - mener vi - tjener vores medlemmer bedst over tid.

/ritzau/