Skatteminister Morten Bødskov kan blive lidt mindre populær blandt de 20.000 danskere, der risikerer at blive påvirket af et nyt lovforslag.

For en dansker, der betaler topskat og har en leaset firmabil, kan det betyde en gennemsnitlig årlig merskat på 3.800 kroner.

Det fortæller Tanya Honoré Schultz fra revisions- og rådgivningsfirmaet BDO til Børsen.

Danskerne i risikozonen er dem, som benytter sig af en leaset firmabil, der tages i brug fra 1. februar 2020. Det fremgår af lovforslaget, som ministeren har skrevet.

'Den del af forslaget, der vedrører justering af beskatning af fri bil som følge af genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi, skønnes at vedrøre ca. 20.000 firmabiler årligt, der i gennemsnit får forhøjet værdien af bilen med ca. 27.000 kr. som følge af genberegningen.'

Det er en del af finansloven, hvor reglerne for netop leasede firmabiler blev strammet.

Berlingske omtalte også lovforslaget i starten af december.

Her lød det, at baggrunden for lovforslaget er, at beskatningsgrundlaget for firmabiler ofte er lavere end listeprisen på selvsamme bil, hvis man selv skulle købe den.

Ifølge avisen finder genberegningen af bilens værdi sted fire måneder, efter man har fået nøglerne til sin leasede firmabil.

Herefter bliver registreringsafgiften reguleret op i forhold til vurderingen, så den matcher listeprise.

Mediet skriver, at FDM tidligere har skrevet, at en stor firmabil som en VW Passat 2.0 Elegance kan koste over 9000 kroner ekstra om året.

Christian Brandt, direktør i leasingfirmaernes brancheorganisation Finans og Leasing, mener, at systemet er unødvendigt besværligt.

»Man er nødt til at finde en anden metode, så man kender skatten, når man får bilen udleveret. Det bør være en skematisk firmabilbeskatning, for eksempel ud fra de standardanmeldte priser, som importørerne anmelder til motorregisteret,« siger han til Børsen.