Lyt til artiklen

Konkurrencen afholdes af:

Berlingske Media

Pilestræde 34

1112 København K

CVR-nr.: 29207313

Ved spørgsmål om konkurrencen rettes henvendelse til B.T. på følgende e-mailadresse: iehe@berlingskemedia.dk

Præmie:

I konkurrencen udloddes der en iPhone 13, 512GB til en værdi af 9.699,00 kr. (DKK)

Vinderen modtager, efter nærmere aftale, sin præmie på sin adresse eller et nærmeste aftalt sted. Afhentes præmien ikke indenfor 5 dage efter offentliggørelse, bortfalder vinderens krav på præmien, med mindre andet er aftalt.

Deltagelse i konkurrencen:

Du deltager i konkurrencen ved at følge instruktionerne, som gives i den opdatering, der linker til nærværende konkurrencebetingelser.

For at deltage i konkurrencen skal du være minimum 18 år gammel og være bosiddende i Danmark.

Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget.

Den præcise måde at deltage på finder du i den opdatering, hvori der linkes til disse betingelser. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder B.T. sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Ansatte i Berlingske Media og medlemmer af deres husstand må ikke deltage i konkurrencen.

Tidsforløb:

Konkurrencen løber fra 1. december til 24. december 2021. Vinderen får direkte besked den 27. december 2021.

Besked til vinderen:

Vinderne kontaktes på mail. Vinderens fornavn og første bogstav i efternavn vil blive offentliggjort på konkurrencens side.

Hvis vinderen ikke indenfor 5 dage efter at have fået besked, har henvendt sig, forbeholder B.T. sig ret til at trække en anden vinder.

Det er ligeledes vinderens ansvar at tjekke beskedanmodninger og lignende, hvor en besked fra B.T. kunne tænkes at gemme sig.

B.T. kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for eller udsættes for krav om kompensation som følge af, at en anden vinder udtrækkes, fordi den første vinder ikke opdager en besked om gevinst.

Brug af oplysninger:

Eventuelle oplysninger du afgiver ved din deltagelse i konkurrencen vil ikke blive afgivet til 3.-part og vil udelukkende blive brugt til at kontakte dig i forbindelse med konkurrencen.