Mobning er noget, vi først og fremmest forbinder med børn og unge.

Men det findes også blandt voksne – og her kan man godt blive ekstra forarget, for voksne mennesker burde vel være 'voksne' nok til at behandle hinanden respektfuldt?

Mobning på arbejdspladsen er grimt, og som psykolog har jeg set mange eksempler på, hvordan folk bliver nedbrudt af et miljø med mobning som en del af hverdagen. Det er trist at høre historierne om den mangel på medmenneskelighed og socialt ansvar, som mobning er.

Mobning kan se ud på mange måder. Hvis der er tale om mobning af grov fysisk eller psykisk karakter, er man sjældent i tvivl om, at det er forkert.

Neela Maria Sris, privatpraktiserende psykolog.
Neela Maria Sris, privatpraktiserende psykolog.
Vis mere

Hvis der er tale om noget, der ligner godmodigt drilleri, kan det være sværere at skelne – men selv det, der i starten ligner uskyldige, drillende bemærkninger, kan ændre karakter til mobning, når det er vedvarende og opleves som nedværdigende eller krænkende. Vi skylder hinanden at være opmærksomme på, hvornår grænserne overskrides, når en kollega f.eks. udsættes for mobning.

Konsekvenserne af mobning kan være alvorlige. Det er meget forskelligt, hvordan folk tackler at blive mobbet. For nogen vejer det ikke så tungt – men for andre kan det betyde varige psykiske mén. Det kan ramme selvtilliden og selvværdet utroligt hårdt, og det kan betyde, at man helt mister evnen til at ytre sin mening på grund af den ydmygelse og hån, man har oplevet.

I værste tilfælde kan episoder med mobning føre til depression. Desuden går det ofte ud over flere mennesker, fordi resten af familien også bliver mærket af den tristhed og magtesløshed, som det medfører. Hvis en forælder bliver udsat for voksenmobning, smitter det typisk af i hjemmet – på børnene og på partneren.

Mange forældre, der har oplevet at sende deres børn afsted på første skoledag, har haft følelsen af håb og bekymring for, om de vil blive behandlet godt af dem, de møder. På samme måde for de voksne – når man sender sine elskede ud i verden, så er man afhængig af at andre behandler dem godt.

Desværre er det ikke altid tilfældet – det er ikke altid, der er så meget omtanke forbundet med den måde, 'voksne' mennesker behandler hinanden på.

Den form for voksenmobning, jeg har set flest eksempler på, er ekskludering. At blive holdt udenfor kan måske siges at være i den 'lette' ende af mobbeskalaen, men ikke desto mindre er det nedbrydende og ødelæggende at blive bevidst ekskluderet.

At sidde alene hver dag til frokost. At ingen spørger, hvordan det går. At der bliver aftalt sociale arrangementer uden én. At der aldrig bliver smilet eller talt til én. At der bliver rullet øjne og talt nedladende bag ens ryg. Man kan mærke det, når folk stopper med at snakke, idet man går forbi.

Det er meget hårdt at blive ekskluderet og se, at dem, man troede var venner, bare kigger på. Det kan være en sorg, at ingen kommer til undsætning – er der ingen der kan se, at det gør ondt?

Den mobbedes reaktioner spiller en vigtig rolle – det er svært at mobbe folk, som er ligeglade, eller som får sat en grænse. En del af mobningens dynamik er, at den, der bliver mobbet, får en offerrolle og tit skammer sig og går alene med det.

Man kan blive 'fanget' i mobningen, fordi udgangspunktet kan være, at man ikke kan sige fra. Og det kan føles flovt, at man ikke har venner og er upopulær – det kan være svært at indrømme.

Desuden er det selvforstærkende på den måde, at den mobbede bliver usikker og bliver dårligere til alting – og derfor et stadig lettere offer for mobningen. Det kan blive en nedadgående spiral, som til sidst kan føre til stress og sygemelding.

Netop på grund af de dynamikker er det vigtigt, at vidner til mobning griber ind og hjælper. Man kan f.eks. kontakte en leder eller tillidsperson. Ofte vil det være svært for mobbeofferet selv at gøre noget, men ingen fortjener at stå op til en arbejdsplads med mobning og eksklusion.

Og hvis man er i tvivl, om man holder nogen udenfor, kan man jo starte med at spørge: er jeg inkluderende?

Læs mere om Neelas praksis HER.