Dødsulykken på Storebæltsbroen var en ufattelig tragisk hændelse med otte dødsofre.

Den gængse opfattelse af ulykken er, at sættevognen - en slags trailer - på det modkørende godstog fra DB rev sig løs i den hårde vind og skar gennem lyntogets første vogn.

En sammenfald af en række uheldige omstændigheder.

Men nu viser det sig, at ulykken måske - og lad os endelig understrege måske - ikke var helt så tilfældig, som vi alle har antaget.

Havarikommissionen, DSB, Trafikstyrelsen og politiet har testet Deutche Bundesbahns godstog og de sættevogne, der bliver monteret på godstoget.

Deltagerne satte en tilfældig sættevogn - en slags lastbiltrailer - på godstoget og låste den fast med det normale udstyr. Derefter løftede man sættevognen for at tjekke, om låsen fungerede og var tilstrækkelig.

Der blev kun lavet en test. Resultatet var med det samme alarmerende.

Selvom alle sikkerhedsprocedurer var fulgt, kunne låsen ikke holde. Vi har kun sparsomme oplysninger, da de stammer fra et notat, som TV2 kan citere fra. Deltagerne bekræfter blot, at testen har fundet sted.

I løbet af eftermiddagen indførte Trafikstyrelsen et totalt forbud mod brug af sættevogne på godstog, der kører over Storebælt. Dermed strammede de den anbefaling, de kom med i weekenden.

Testen er en meget alvorlig sag, for ulykken er pludselig rykket fra potentielt hændeligt uheld til en ulykke, der burde være forhindret. Det er endnu for tidligt at konkludere så hårdt. Havarikommissionen er langtfra færdig med deres undersøgelser, der er et puslespil af de store. Det er eksempelvis ikke påvist, at det var låsemekanismens fejl, der var skyld i, at sættevognen rev sig løs.

Men Trafikstyrelsens totale forbud til alle godstransportører viser, at testens resultater bliver taget overordentligt alvorligt.

Det alarmerende er, at testen så hurtigt viste svagheden, og der ifølge notatet også blev fundet flere fejl ved andre låsemekanismer. Fejl er eklatante, når tonstunge godsvogne kører over 100 km i timen. Det indlysende spørgsmål er: Hvorfor er låsen ikke blevet testet noget tidligere? Hvorfor kommer det bag på alle? Hvorfor er der ikke en kontrol, der systematisk tester og tjekker udstyr i denne vægtklasse?

Nogen har godkendt denne låsemekanisme, før den rullede ud på skinnerne, og nogen skal nu sikre, at dette IKKE sker igen.

Der er for mange spørgsmål, der er ubesvarede, til, at vi kan vente på den endelige rapport  fra Havarikommissionen, der er meldt til at tage et år.

Vi har tidligere på denne plads rost beredskabet for deres åbne og ærlige kommunikation. Den må også gælde her i oprydningsarbejdet. For alle togpassagerer er det afgørende, at de kan stole på sikkerheden.

Vi vil have svar på dette så hurtigt som muligt: Hvorfor virker låsen ikke?