Dansk Folkeparti er et parti med en sag. Og sagen er Danmark. Vi vil passe på Danmark. Vi er stolte af at være danskere. Vi er stolte af det overleverede fra generation til generation, der har skabt det Danmark, vi kender.

I respekt for det faktum, at Danmark er en gammel kulturnation med et af verdens ældste kongehuse og et af verdens ældste flag, Dannebrog, der i øvrigt fejrer 800 års fødselsdag næste år til Valdemardag, står vi vagt om det danske.

Skriv debatindlæg til B.T. til btdebat@bt.dk.

Vi har en folkekirke, som til trods for en masse historieløs, kulturradikal snak om nødvendigheden af et opgør med kirke og kristendom, og som til trods for en voldsom indvandring af ikke-kristne siden 60erne, stadig står stærkt i det danske samfund. De kristne ritualer benyttes fortsat i vid udstrækning af danske familier til at markere, at der er kommet en lille ny til verden, markere kærligheden i form af ægteskabet og til at tage afsked med et kært familiemedlem eller en ven.

For slet ikke at tale om de mange højtider som jul og påske, hvor vi i familiens skød finder samhørighed. Folkekirken og den kristne kulturarv danner på mange måder en essentiel samlende ramme for det konkrete danske liv. Det, gør os til danske.

På lignende vis er vores kongehus et bindeled til vores historiske ophav. Begivenheder i kongehuset minder os med jævne mellemrum om vores historie. Kongehuset fungerer som vores fælles bevidsthed og hukommelse. Det er unikt, og fantastisk at være en del af noget, som i den grad skaber bevidsthed om dansk historie. Og det skaber en ydmyghed over for det, generationer før os har skabt. En ydmyghed, der forpligter os danske på samme måde, som vi er forpligtet af vores familie.

Hvor dansk kultur og traditioner skaber en unik forståelsesramme for det at være dansker, så skaber familien en ramme for det enkelte individ. Den enkelte må selv bære ansvaret for sit liv. Men samtidig har den enkelte et ansvar for sin relation til sin familie og er forpligtet af denne. Det er familien, og særligt vores mor og far, der skaber en tryg opvækst for os, når vi er børn.

Denne evne til at tage os af hinanden er en sund, dansk værdi. Velfærdstaten er netop grundlagt på denne samhørighed landsmænd imellem. Hvad enten det drejer sig om SU, ældrepleje eller vores sundhedsvæsen så betaler vi glædeligt over skatten, da vi kan spejle os i hinanden.

Forudsætningen for et godt og trygt liv er, at vi tager værn om Danmark. At vi værner om, hvem der lades ind i vores fællesskab. Dansk kultur, danske traditioner – ja, danskheden, er den lim, som binder Danmark sammen. Uden den, intet Danmark. I Dansk Folkeparti er vi dybt optagede af at give et land videre til vores børn og børnebørn, som er i mindst ligeså god en forfatning, som det vi selv er blevet overdraget ansvaret for. Det betyder, at vi skal styrke de grundpiller, som Danmark står på. Vi skal ikke svække fundamentet, men derimod sikre, at det er stærkt nok til både at bære os, der er nu og de kommende generationer.