Den franske præsident Macron meldte i den forgangne uge ud, at der efter sommerferien indføres et forbud mod privat mobilbrug i skolerne i Frankrig, hvilket fik samme debat til at blusse voldsomt op herhjemme også i vores lille andedam.

Argumenterne imod et forbud handler meget om, at vi skal lære at beherske teknologien, og at vi ikke må sakke agterud som IT-nation. Men som speciallæge i almen medicin og med særlig interesse i digital sundhed, så er jeg overbevist om, at man bør indføre begrænsninger i brugen af smartphones i skolen - men af nogle helt andre årsager end de øvrige stemmer i debatten.

Send debatindlæg til B.T. til btdebat@bt.dk.

Som led i researchen til vores kommende bog har jeg sammen med min medforfatter dels analyseret alle de digitale manipulationsstrategier, som tech-firmaerne anvender, samt gennemgået mere end 300 videnskabelige artikler om mulige skadelige effekter i forbindelse med brugen af smartphones og sociale medier. Det, vi fandt frem til, var ret bekymrende. Og jeg har lavet en tre lister over både de fysiske, psykiske og sociale symptomer, som du kan læse i indlægget her.

Endnu mangler de klare årsagssammenhænge at blive entydigt eftervist, og af gode grunde findes der heller ikke langtidsstudier endnu, da vi kun har haft smartphones i godt 10 år. Alligevel er det i mine øjne et samlet billede, som er dybt bekymrende. Selvfølgelig skal man lære at anvende teknologi, når man går i skole. Det ændrer dog bare ikke, at hensynet til unge hjerners fysiske og psykiske velbefindende bør veje tungest, i den måde, man indretter børnenes hverdag i skolerne.

Den personlige mobiltelefon er IKKE længere bare et redskab. Den er - godt hjulpet på vej af firmaer med markedsværdier på over en trillion dollars – for længst kravlet ind i den del af vores hjerne, hvor vi ikke selv har kontrollen. Det er sket, fordi tech-firmaerne har opdaget og forfinet opskriften på at skabe den perfekte forbruger: En, der bruger dit produkt igen og igen – ikke fordi man vil, men fordi, man ikke kan lade være.

Der findes næppe et eneste menneske, der ejer en smartphone i dag som ikke kan genkende situationen, hvor man forsvinder væk i den. Ikke fordi man valgte det, men fordi…. Ja, præcis. Du ved ikke hvorfor – men DET var digital manipulation eller adfærdsdesign, som havde præget din adfærd. Og hvis vi som voksne kan have svært ved at holde fingrene væk fra smartphonen – hvordan mon så vores børn har det i skolen, hvor de i forvejen skal lære at holde fokus i et stort virvar af tanker og impulser?

Skolebørn fortjener derfor - gennem et forbud mod privat brug af mobiltelefonen - hjælp til at få en pause fra denne, efter alt at dømme sundhedsskadelige, digitale manipulation, så de får lov at opdage, hvordan det er ’bare’ at være et menneske blandt andre mennesker. Men særligt fordi det er vigtigere for et skolebarn i dag at lære at være 'nogen' – end via de sociale medier konstant at blive trænet op i at være 'noget' - for andres skyld.