Når regeringen og resten af rød blok vil give arbejdsløse udlændinge flere penge, så svigter de integrationen.

Færre vil komme til at forsørge sig selv, og færre børn med indvandrerbaggrund vil kunne spejle sig i forældre, der står op og går på arbejde og bidrager til danske samfund.

Forleden blev det røde flertal i Folketinget enige om at hæve ydelserne til arbejdsløse udlændinge. Et indvandrerpar på integrationsydelse med fire børn vil få 3.000 kr. mere om måneden skattefrit, hvilket naturligvis vil gøre det langt mindre attraktivt at gå ud og finde sig et job.

Det er den helt forkerte vej at gå. For det første er det ikke for meget forlangt, at man skal forsørge sig selv, hvis man kan, og jo højere de offentlige ydelser er, jo mindre kan det betale sig at gøre en indsats.

For det andet er det mest afgørende for integrationen, at udlændinge, der er kommet hertil, bliver en del af den helt almindelige danske hverdag. Der er ikke noget sted, hvor man bedre får Danmark ind under huden end på arbejdsmarkedet.

Det er her, man ved at omgås kollegaer lærer om dansk kultur, og hvordan vi omgås hinanden. Det lærer man ikke ved at sidde hjemme i Vollsmose bag nedrullede persienner og se Al Jazeera dagen lang. Derfor er regeringens beslutning om at hæve ydelserne en falliterklæring.

Det er et signal til indvandrere i Danmark om, at vi accepterer, at man ikke forsørger sig selv, når man giver højere offentlige ydelser til udlændinge, der har indrettet sig på en tilværelse på permanent offentlig forsørgelse.

I stedet for at sende en check burde beskæftigelsesministeren og integrationsministeren se at komme i gang og få flere indvandrere ud på arbejdsmarkedet. For det kan faktisk lykkes. I den periode, hvor jeg var integrationsminister, lykkedes det at fordoble beskæftigelsesfrekvensen for nytilkomne flygtninge, og knap 50.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere kom i job.

Det kom ikke af sig selv. Det blev hjulpet på vej af, at vi sænkede de offentlige ydelser til udlændinge, så det bedre kunne betale sig at arbejde, samtidig med at vi etablerede nye trædesten ind på arbejdsmarkedet med blandt andet integrationsgrunduddannelsen.

Jeg er ked af, at regeringen nu begynder at sætte de gode resultater over styr. Før valget lød det fra Socialdemokratiet, at man havde lært af tidligere tiders fejl i udlændingepolitikken, og man gav garantier til vælgerne om, at man ville fastholde den stramme udlændingepolitik.

Det er desværre ikke det billede, der står tilbage efter de første måneder med en ny regering, der allerede lader sig drive rundt i manegen af De Radikale og Enhedslisten i udlændingepolitikken. Danmark har de sidste 30-40 år haft en alt for lempelig udlændingepolitik, og resultaterne ser vi blandt andet i ghettoerne, hvor alt for mange står uden for arbejdsmarkedet, og hvor danske værdier ikke har rodfæste.

I stedet for at gå ud og banke på de arbejdsløse udlændinges døre og hive dem ud på arbejdsmarkedet sender man nu bare en større check fra det offentlige. Det er ærgerligt for de indvandrere, der nu aldrig bliver en reel del af det danske samfund. Og det er en lang næse til de vælgere, der troede, de kunne stole på Mette Frederiksens garantier før valget om udlændingepolitikken.

Andre læser også