Jette Skive tager nu til genmæle over for B.T.s chefredaktør Michael Dyrby, der forleden skrev, at Jette Skive bør trække sig. Se hendes svar - og Michael Dyrbys modsvar - herunder.

Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at sidde ovre i den journalistiske boble i København og så samtidig følge med i, hvad der sker helt her ovre i Aarhus.

Det må jo være det, som er galt, siden din leder er fyldt med absurde påstande, som ganske enkelt er langt fra virkelighedens verden.

Du skriver, at det er forvaltningen med mig i spidsen, som ikke mener, at familien skal bestemme, at optagelserne skal vises. Men det passer simpelthen ikke. Det er landsretten, som siger, at hverken pårørende eller en værge kan give tilladelse på Elses vegne til, at optagelserne må vises. Det er ikke noget, jeg finder på. På præcis samme måde er det landsretten, der siger, at vi som kommune har en pligt til at handle, når en beboer på et af kommunens plejehjem bliver udsat for krænkelser. Og landsretten har slået fast, at Else bliver krænket af TV 2, fordi hun ikke har kunnet give sit samtykke til de skjulte optagelser.

Det er altså noget, landsretten har afgjort, og ikke noget, som hverken forvaltning eller eksterne advokater har bildt mig ind. Jeg har, som du, også svært ved at forstå logikken bag. Men landsretten afgiver sine domme på baggrund af lovgivningen, og netop derfor er det lovgivningen, som er problemet.

At jeg nu trækker stikket til fogedforbuddet, gør ikke, at kommunen ikke længere har en pligt til at handle. Derfor beder jeg også byrådet om at stå bag mig, hvis Aarhus Kommune skal gå mod den pligt, som vi ifølge landsretten har.

Nu kræver du handling, og at der ryger hoveder.

Længe før sagen fik landspolitisk fokus, har jeg handlet. Jeg skred til handling allerede fra dag ét tilbage i februar, da jeg så optagelserne. Derfor er der nu en ny forstander på Kongsgården, og derfor er en række medarbejdere ikke længere på Kongsgården, og de kommer ikke tilbage. Jeg har igangsat en omfattende handleplan, som skal rette op på Kongsgården, og jeg har flyttet min sundheds- og omsorgschef fysisk ud på Kongsgården i en periode for at følge udviklingen tæt. Desuden har jeg igangsat en tilbundsgående undersøgelse af hele sagen.

Mit hjerte banker for de ældre. Det har det gjort i de seks år, jeg har været rådmand, og det gør det stadig. Derfor har den her dokumentar også gjort ondt helt ind i hjertet på mig. Jeg har svært ved at forstå, at nogle mennesker kan mangle en sådan grad af grundlæggende empati og medmenneskelighed, som vi ser på de enkelte optagelser, som Ekstra Bladet har offentliggjort. Men uanset hvor ondt det gør, så har hele Danmark behov for at se dem. Jeg kan jo se, hvordan ældreområdet pludselig får et tiltrængt politisk fokus. Det er selvfølgelig trist, at hele huset skal brænde, før medier og partier vågner op. Men bedre sent end aldrig. Nu skal det altså til at handle om at få skabt en bedre ældrepleje, hvor nærvær og omsorg er i højsædet.

Det kæmper jeg for. Hvad kæmper du egentlig for, Michael Dyrby?

Jette Skive

Rådmand, Aarhus Kommune

Svar fra Michael Dyrby:

Michael Dyrby, Chefredaktør, B.T.
Michael Dyrby, Chefredaktør, B.T. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere
Du gemmer dig desværre stadig bag landsrettens afgørelse.

Sagen burde aldrig have været ført hverken i byret og landsret. Det har været forvaltningens og din vurdering, at denne sag skulle rejses, fordi Else Marie Larsen ikke kunne give samtykke, skønt værge og familie ønskede billederne af Else frem. Det var ikke nok for kommunen og dig – derfor kom sagen.

For de fleste danskere er det absurd, at kommunen bestemmer mere over Else Marie Larsens liv end familien og værge. Det er skræmmende for de fleste. Og du skulle aldrig have ladet det komme så vidt.

Der er gjort noget for at bedre forholdene på Kongsgården, men så sent som 28. maj var tilsynet på besøg, og igen var der anmærkninger. Måske du skulle flytte flere folk ud på det plejehjem, for jeres handlingsplan virker ikke.

B.T. og den ansvarshavende chefredaktør kæmper for bedre forhold for de ældre, ikke mindst de demente, og vi har gentagne gange skrevet om dette område. Personligt har jeg skrevet afskillige ledere om emnet, så vi er på samme opgave, men denne sag ser vi meget forskelligt på.