Indvandringen fra især Mellemøsten har alvorlige negative konsekvenser for Danmark på en lang række områder. Det burde efterhånden være velkendt for selv de mest politisk korrekte typer. Det er fakta.

Nu har tænketanken Kraka i samarbejde med Deloitte lavet en undersøgelse af den såkaldte 'klassekammerateffekt,' der blandt andet belyser de negative effekter for klassekammeraterne, når der er mange elever med ikkevestlig baggrund i klassen.

Det dokumenteres i undersøgelsen, at det kan have klare negative konsekvenser for børns fremtidsudsigter, hvis der er mange ikke-vestlige elever i klasserne. Det er ganske bemærkelsesværdigt. De fleste har nok haft en ide om, at det har konsekvenser, hvis ens barn går i en klasse med store faglige, sociale og kulturelle problemer, men nu dokumenteres omfanget sort på hvidt.

Hvis andelen af ikke-vestlige elever er 15 procent eller højere – det svarer til blot tre elever i en klasse med tyve – så kan man måle en negativ effekt på omkring 20 procent for indkomsten 20 år efter den afsluttede grundskole. Med andre ord viser undersøgelsen, at børn, der har gået i en klasse med mere end 15 procent ikkevestlige klassekammerater, i gennemsnit har haft en betydeligt lavere lønindkomst mange år frem i tiden end børn fra andre klasser.

Det er desværre blot endnu et eksempel på indvandringens dybt skadelige konsekvenser. Men det er godt, at forskere mfl. ikke længere er så berøringsangste i forhold til at studere de reelle problemer, som indvandringen skaber på mange niveauer i vores samfund.

Hvad skal vi gøre ved det?

Undersøgelsen har berettiget vakt opsigt. Blandt andet her i B.T. 13/8.

Flere kommer også med bud på, hvad vi skal gøre for at ændre på denne triste situation. Svarene fra diverse eksperter er meget forudsigelige. Der skal laves en mere ligelig fordeling af elever med ikke-vestlig baggrund, lyder et af budene. Men den 'løsning' vil blot sprede problemerne ud til velfungerende skoler. Og det er i hvert fald ikke noget, der vil bremse søgningen mod privat- og friskoler.

Andre fremhæver betydningen af flere – og bedre kvalificerede – lærere og betydningen af en styrket pædagogisk indsats. Det kan utvivlsomt være fornuftigt at se på, om vi gør tingene på den rigtige måde, også i folkeskolen.

Men det slår mig med undren, at ikke én eneste nævner det mest oplagte svar: Brems tilstrømningen af ikke-vestlige indvandrere og såkaldte flygtninge! Hvis tilstrømningen fortsætter, så vil problemerne bare blive ved med at vokse. Der er kun én vej frem, hvis vi for alvor skal mindste de negative konsekvenser for Danmark og danskerne forbundet med ikke-vestlig indvandring. Tilstrømningen skal bremses, og der skal gang i en langt mere effektiv hjemsendelsespolitik. Færre ind, flere ud. En stram udlændingepolitik handler også om at gøre det rigtige for danske børn!