Endelig ser det ud til, at alvoren er gået op for politikerne på Københavns Rådhus. B.T. har i serien 'Trynet af kommunen' afdækket, hvordan helt almindelige borgere er udsat for en fuldstændig horribel behandling af embedsværket i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Blandt andet har vores graverjournalister Søren Kjellberg Ishøy og Jacob Friberg afsløret, at tusindvis af grundejere er blevet overfaktureret af Københavns Kommune for renhold af fortovene. Forvaltningen har opkrævet en pris, der er op mod 10 gange højere, end hvad private virksomheder kan tilbyde. Ligeledes har B.T. afdækket, hvordan uheldige borgere har betalt overpris for deres byggeansøgninger, hvis forvaltningen har sat både en medarbejder under oplæring samt dennes mentor til at sagsbehandle. Altså har det været som at spille russisk roulette med sin bankkonti at søge kommunen om lov til at bygge om.

Nu har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget så besluttet, at alle gebyrer i den skandaleramte forvaltning skal genberegnes. Det skriver DR P4 København. Samtidig fortæller flere borgerlige politikere, at de har mistet tilliden til forvaltningen. »Vi har mistet tilliden til, at den måde, det foregår på i dag, er ordentlig, og det kan vi jo ikke være tjent med,« siger Venstres politiske leder, Cecilia Lonning-Skovgaard, til DR.

Det er jo en fuldkommen uholdbar situation, at hele den borgerlige blok på Københavns Rådhus har mistet tilliden til arbejdet i en af Københavns Kommunes største og vigtigste forvaltninger, og derfor er det bydende nødvendigt, at der nu handles.

Tilbage står så spørgsmålet: Hvorfor bliver der først sat en stopper for denne gebyr-chikane, efter pressen er gået ind i sagen? Mens de sagesløse borgere intet har vidst, har overfaktureringen ikke været nogen hemmelighed på det ansvarlige borgmesterkontor. Som B.T. allerede har afdækket, blev daværende teknik- og miljøborgmester Morten Kabell fra Enhedslisten allerede i juni 2017 i et notat orienteret om, at borgere betaler urimeligt meget for rengøring af fortove.  Men i stedet for at sænke prisen eller lade de private leverandører overtage opgaven valgte kommunen at fortsætte som hidtil.

Den nuværende borgmester, Ninna Hedeager-Olsen (EL), er nødt til at få ryddet op, også selv om skandalen rammer hendes forgænger og partikammerat. tnk