Gennem de seneste uger har B.T. skrevet en serie artikler om en af de mest skræmmende former for kriminalitet, nemlig voldtægt.

Under mærket #Voldtaget har vi talt med både ofre og gerningsmænd, vi har kortlagt samtlige domme, der har ført til straf, gennem en periode på halvandet år, og vi har tegnet profiler af de typiske voldtægtsforbrydere og kortlagt deres typiske baggrund.

Senest har vi dokumenteret, at voldtægtsforbrydere ikke dømmes så hårdt, som loven giver mulighed for, og som politikerne faktisk ønsker.

1. juli 2016 trådte Folketingets lovforslag om strafskærpelse i forbindelse med voldtægt i kraft. Af lovteksten fremgår det, at man ønsker strafskærpelse til 3,5 år i sager om overfaldsvoldtægter, mens man i øvrige voldtægter, som kontakt- og parvoldtægter, ønsker skærpelse til mellem 2,5 og 3 års fængsel. Samtidig skulle straffen for andre typer overgreb stige med et år.

I en gennemgang af de ni første domme for fuldbyrdet voldtægt, der har fundet sted, efter strafskærpelsen trådte i kraft, viser det sig imidlertid, at straflængderne ligger væsentligt under - stik imod ønsket fra regeringens side.

Vi har gennem en længere periode forsøgt at få justitsminister Søren Pape (K) i tale, men han har ikke ønsket at stille op til interview med B.T.

Justitsministeriet har udelukkende responderet på vores henvendelser med skriftlige meddelelser - en kommunikationsform, der ofte leder journalister ind i en blindgyde, fordi man ikke har mulighed for umiddelbart at stille opfølgende spørgsmål til de svar, man får.

Naturligvis kan journalister ikke altid forvente, at en minister stiller op til interview med kort varsel. Men det er heller ikke det, der er tale om her. Vi rettede første gang henvendelse til Søren Pape 15. maj i år for en kommentar til de forhold, vi afdækker i artiklerne.

Socialdemokratiet vil nu bede Pape om en redegørelse om, hvorvidt domstolene lever op til den ønskede strafskærpelse.

Den redegørelse ser vi frem til - men i mellemtiden skal lyde en simpel opfordring til Pape: Tag venligst telefonen - eller grib selv knoglen og ring tilbage, når du har et hul i kalenderen. Der er så meget, vi gerne vil tale med dig om.