»Vi skal blive bedre til at styre, hvem der flytter ind i de udsatte områder, hvor der er høj arbejdsløshed og meget kriminalitet.«

Sådan indledte indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad, da han gæstede B.T.s Facebook Live-studie. Han lancerede tidligere på ugen et nyt udspil, der skal skabe flere blandede boligområder. Målet er, at ingen boligområder har mere end 30 procent ikkevestlige indvandrere  og efterkommere om ti år, og han vil bytte ordet ghetto ud med parallelsamfund.

»Vi skal regulere tilflytningen til de område meget mere end hidtil. Det skal eksempelvis ikke være muligt at flytte til de områder, hvis man ikke er i arbejde, eller hvis man ikke har et europæisk statsborgerskab.«

Hvorfor er det vigtigt?

»Vi skal blive bedre til at sprede kulturer, så alle voldsdømte ikke bor sammen og forstærker de normer, de har været vant til. Den måde, vi har indrettet os på i Danmark, er en bedre måde at drive et land på, end det er i langt de fleste mellemøstlige lande, hvor der eksempelvis ikke er ligestilling og demokrati.«

I risikerer jo også at sprede bander og kriminelle rundt i Danmark med det her tiltag. Hvordan vil i undgå det? spurgte en B.T.-læser.

»Dem vil jeg gerne sprede ud i landet, så nogle bor i Nyborg Statsfængsel, nogle bor i Horsens Statsfængsel og så videre. Når de har siddet der og afsonet deres straf, skal de ikke tilbage og styre nogle områder med deres normer, for så har vi balladen igen.«

Tror du ikke, nogen vil mene, at der er at gå på kompromis med folks frihed? Ville en anden læser vide.

»Vi blander os ikke i, hvad folk spiser eller ikke spiser, eller hvordan de indretter sig, men vi mener, at folk skal tilpasse sig de grundlæggende værdier og normer, vi har i Danmark. Dem går vi ikke på kompromis med.«

Udspillet vil kræve, at en stor del af de familier, der har boet i de områder, skal fraflytte uden at bruge tvang. Noget, der kan synes svært for familier, der kæmper med arbejdsløshed og lav økonomi, fordi boligerne er billige i almennyttigt byggeri.

»For nogle er det selvfølgelig et økonomisk spørgsmål. Men for andre handler det også om, at man er opvokset andre steder i verden og har fået nogle parallelle værdier, som man prøver at søge hen imod. Det kan være nogle ligestillings- eller opdragelsesværdier, som vi ser som helt basale værdier, der bliver udfordret disse steder.«

Hvordan vil du så tiltrække andre beboere, når du vil skifte ordet ghetto ud med parallelsamfund i loven – hvem har lyst til at flytte ind i et parallelsamfund?

Kaare Dybvad i B.T.'s Facebook Live.
Kaare Dybvad i B.T.'s Facebook Live.
Vis mere

»Den del er jeg ikke så bekymret over. Generelt set er der er en stor efterspørgsel på disse områder, også fra mere ressourcestærke borgere. Man kan eksempelvis se det i Tingbjerg i København, hvor der bliver bygget nye rækkehuse. Der er en lang venteliste på borgere, der ønsker at bo der.«

Er det realistisk at nå at skabe den udligning på ti år?

»Ja, det mener jeg. Det bliver en lang process, der stille og roligt kan ses, men jeg tror på, at vi er i mål om ti år. Vi har set en positiv udvikling, specielt i forhold til at få folk i arbejde, efter den seneste ghettolov fra tre år siden.«