Tag nu ansvar og stop galskaben

Antallet af love og regler i Danmark er i dag mere end dobbelt så stort, som det var i 1989. Og tæller man antallet af ord, står det endnu værre til: Her er der på små tredive år sket en tredobling.

Det fastslog tænketanken CEPOS for nylig i et notat. Her havde man opdateret en bog om 'Regelstaten', der udkom for nogle år siden, så man kunne følge udviklingen helt frem til 2017.

Det er et kæmpe problem, at vi i dag har dobbelt så mange love og regler, som vi havde for knap 30 år siden, og at de målt i ord er tre gange så lange. For hvad enten man kender alle disse regler eller ej, har man som borger pligt til at rette sig efter dem. Ret beset er kravet helt urimeligt, når Folketinget og regeringen er så fabelagtigt dygtige til at finde på indviklede regler.

Men som om det ikke var galt nok, at man har pligt til at rette sig efter regler, som intet menneske kan overskue, bliver vi også fattigere af alle de regler, der er skabt. En overdreven mængde af regler dæmper den økonomiske vækst unødigt og forhindrer nye virksomheder i at blive skabt. Folk giver simpelthen op på forhånd.

Den eneste institution, der kan gøre noget effektivt ved alt dette, er Folketinget. Men Folketinget nægter at påtage sig et ansvar.

I slutningen af 2016 foreslog Josephine Fock fra Alternativet, Eva Kjer Hansen fra Venstre og jeg selv, at Folketinget officielt erkendte sit ansvar og oprettede et permanent organ, der udelukkende skulle se på regelforenkling og afbureaukratisering.

Men det var der simpelthen ikke flertal for. Flertallet mente, at der ikke var nogen grund til at ændre på tingene. Afbureaukratisering var noget, de enkelte fagudvalg kunne tage sig af. Det behøvede man ikke sætte særlig fokus på.

Takket være CEPOS ved vi nu, at flertallet i Folketinget tog fejl. Mængden af love og regler, og antallet af ord i dem, steg også fra 2016 til 2017 - skønt flertallet påstod, at det problem kunne fagudvalgene sagtens håndtere.

Formentlig skal der tages skrappe midler i brug. For eksempel et krav om at fjerne to regler, hver gang man indfører en. Flere love, der automatisk udløber efter nogle år. Og flere områder, hvor man holder op med at lappe på de gamle love (det er nemlig ikke mindst derfor, de bliver så indviklede) og i stedet skriver en helt ny og mere enkel lov fra bunden.

Men det korte af det lange er: Flertallet i Folketinget er helt passivt. Det vil ikke vedstå sig Folketingets hovedansvar for, at love og regler år for år bliver længere og mere komplekse.

Hvis du har stemt på Alternativet, Venstre eller Liberal Alliance, så kan du med sikkerhed vide, at du har en folketingsgruppe, der anerkender Folketingets ansvar for, at der er så mange og så lange regler.

Hvis du har stemt på andre, synes jeg til gengæld, at du skulle benytte den første lejlighed, der opstår, til at spørge din lokale MFer: Hvad er nu lige den gode grund til, at du ikke mener, at Folketinget har noget officielt ansvar for at stoppe galskaben?