Når man hører om Odense-bydelen Bolbro, så tænker de fleste nok straks på Middelfartvej.

Den store og historiske hovedvej går nemlig lige gennem bydelen og er dermed også den primære vej fra Bolbro og ind til centrum af Odense. Men nu kan det være, at beboere i området og resten af odenseanerne skal vænne sig til at kalde Middelfartvej noget helt nyt.

En navneforandring er nemlig på tale.

Og det er altså ikke, fordi vejen har været forbi en numerolog. Nej, det er faktisk en borger i Bolbro, som har sendt et forslag til By- og Kulturforvaltningen om at lade en del af Middelfartvej tage navneforandring.

Det nye navn skal derfor være Bolbro Boulevard.

Det er dog ikke hele Middelfartvej, som står for skud i denne omgang. I dette forslag er der tale om strækningen fra Kløvermosevej og ind til Grønløkkevej, og det nye navneforslag er et forsøg på at give bydelen et løft både fysisk og mentalt. Sådan forklarer borgeren i hvert fald sit forslag.

Det er den markerede strækning, som en borger ønsker at ændre navnet på. Foto: Odense Kommune.
Det er den markerede strækning, som en borger ønsker at ændre navnet på. Foto: Odense Kommune.
Vis mere

Nu skal forslaget så drøftes af By- og Kulturudvalget på deres kommende udvalgsmøde, som afholdes 5. oktober.

Bolbro har de seneste år allerede været gennem en del forandringer.

Senest er et helt nyt bystrøg blevet åbnet, ligesom en ny skulptur af høje bogstaver, der danner ordet Bolbro, er blevet sat op.

Borgeren, som har stillet forslaget til navneændringen, argumenterer i den forbindelse for, at strækningen med den nye byfornyelse netop er blevet til en boulevard, først med letbanens midterlagte grønne strækning og gamle platantræer på hver side af vejen fra Hauges Plads og ind mod bymidten, og nu også med det allerede omtalte nyanlagte bystrøg på den anden side af Hauges Plads og hen mod Kløvermosevej.

»Ønsket om en tydeligere identitet på strækningen har generelt været gennemgående i det samarbejde med borgere og interessenter, der har været grundlæggende for områdefornyelsen i Bolbro. En ændring af vejnavnet går altså godt i tråd med områdefornyelsens visioner,« står der i udvalgets dagsorden for det kommende møde.

En navneændring vil betyde mindre omkostninger for virksomheder i området, der altså skal have tilpasset deres adresse.

Beboere på strækningen ville også skulle have tilsendt nye sundhedskort.

Normalt ville By- og Kulturforvaltningen selv kunne beslutte, om en navneændring skulle på tale uden politisk indblanding. Men det forventes, at mange beboere og erhvervslivet vil blive berørt af en navneændring, og der kan være følelser forbundet med en eventuel navneændring.

Forslaget lægges derfor frem som en drøftelsessag i udvalget.