Debatindlæg af Af Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre

Vi er de beskidte vejskiltes land.

Jeg er i lighed med mange andre dybt utilfreds med den på mange vejstrækninger mangelfulde vedligeholdelse omkring renholdelse af vejskilte, vejsidestolper, toiletter og den sikkerhedsmæssige bemaling på asfalten (spærrelinjer, spærreflader, pile, vejbaner osv.).

Mangelfuld vedligeholdelse svækker trafiksikkerheden og giver et helt forkert indtryk af vores ellers rene og pæne land. Der er brug for et løft og/eller omorganisering af arbejdet, så vi gør op med den nuværende slendrian. Danmark skal ligesom f.eks Tyskland og Frankrig være 'De rene vejskiltes land'.

Foto: Kristian Pihl Lorentzen Vis mere


Derfor har jeg spurgt Transportministeren om omfanget af den mangelfuld vedligeholdelse og renholdelse på de danske veje. Med hensyn til beskidte vejskilte, nedslidte vejskilte med nedsatte refleksegenskaber i mørke, beskidte plastvejstolper i vejsiden, græs og grene foran vejskilte og nedslidte/utydelige malede afmærkninger og linjer på asfalten samt ildelugtende og urene rastepladstoiletter  - med deraf følgende svækkelse af trafiksikkerheden og det almindelige indtryk af Danmark som et rent og velordnet land.

Min egen og andre frivilliges konkrete 'Operation Rene Vejskilte i bl.a. Ans, Roskilde og Frederikssund i de seneste uger viser, at der med selv en beskeden, men målrettet arbejdsindsats, kan opnås en meget synlig forskel. Men det kan ikke passe, at det i længden er private borgere, der skal sørge for renholdelse af offentlige vejskilte. Vi betaler trods alt fortsat meget høje bilskatter, selvom det glædeligvis er lykkedes at få dem sænket lidt i flere omgange.

Rengøring af beskidte skilte er i øvrigt også oplagt som midlertidigt nyttejob for unge arbejdsduelige ledige, der desværre endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet trods den aktuelle tårnhøje beskæftigelse i Danmark.

Her kan de unge på sidelinjen virkelig komme ind på banen og gøre en synlig forskel samt få en succesoplevelse. Naturligvis under fornøden arbejdsledelse/supervision og under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne. En god tjans at stå op til tidligt om morgenen. Ren win-win.