Når jeg hører Mette Frederiksen på S-kongressen indlede sin tale med, at børn skal tvangsfjernes tidligere end i dag, så løber det mig koldt ned ad ryggen.

Sagerne bugner af fejl og lovbrud i kommunerne generelt – ja, Københavns Kommune havde graverende fejl og lovbrud i 100 procent af de sager, som borgerrådgiveren Johan Busse undersøgte i 2017.

Sagerne bliver ikke undersøgt ordentligt, og der mangler ofte en handleplan. Har Mette Frederiksen ikke set den statistik?

Mette Frederiksen bryder med princippet om, at kommunen skal iværksætte den mindste indgriben. Hun bryder også med princippet om, at kommunen skal afsøge barnets øvrige familie og netværk med henblik på at finde en løsning, der ligger tæt på barnet.

Det lyder, som om Mette Frederiksen vil vende hele serviceloven på hovedet. Hvor er det forebyggende arbejde hos S-formanden? Og hvad med kommunens pligt til at hjælpe forældre til at blive i stand til en dag at løfte forældrerollen – hvis de kan?

Tænketanken Justitia har netop fremlagt en rapport, hvor de fastslår, at der mangler retssikkerhed i kommunerne, når det gælder tvangsanbringelser. Har Mette Frederiksen ikke læst den rapport?

I 2007 oplevede jeg sammen med mine børn en akut tvangsanbringelse, som var til stor skade for mine børn, mig selv og resten af familien.

Flere måneder efter tvangsfjernelsen lavede Herning Kommune en forældrekompetenceundersøgelse, der anbefalede hurtig hjemgivelse.

Bruno Skibbild
Bruno Skibbild
Vis mere

Efter otte måneder kom børnene hjem igen. De var dybt traumatiserede af kommunens overgreb. En lang og sej kamp begyndte for at genrejse børnene og mig – en kamp som næppe slutter i dette liv.

Det var helt vanvittigt, og der var hverken høj faglighed eller retssikkerhed hos kommunen dengang.

Derfor besluttede jeg mig for at skrive en bog om hele den vanvittige proces. Den bog er nu udgivet – og den kan gerne læses af mennesker (også Mette Frederiksen), der vil se ind bagved facaden og se, hvordan fejl og lovbrud kan ødelægge mennesker. Det er en gyser!

Med den manglende retssikkerhed og de mange fejl og lovbrud på anbringelsesområdet, så vil Mette Frederiksens politik uvægerligt kunne betyde, at flere børn oplever det samme systemovergreb, som mine børn oplevede.

Det er en farlig kurs, Mette Frederiksen.