Der er dårlig nyt til rygerne og andre.

Rygerne er formentlig vant til det, men nu bliver det endnu vanskeligere at tænde en smøg – især i arbejdstiden.

De seneste 10 år har 41 kommuner indført en eller anden form for rygeforbud i arbejdstiden.

Lemvig, Struer, Fredensborg og Dragør Kommuner er de eneste, der har indført et fuldstændigt og radikalt forbud mod tobak i arbejdstiden. Her er der altså ikke mulighed for at benytte pauser eller flekstiden til at ryge.

Det må for rygere føles som et ret stærkt indgreb i den personlige frihed, men de er efterhånden vant til, at hensynet til folkesundheden gør det vanskeligt at argumentere for deres sag. Passiv rygning er dokumenteret farligt, og der bør naturligvis tages hensyn til ikkerygerne.

De kommende år indfører 11 nye kommuner også forbud mod rygning.

Hørsholm Kommune går endnu videre. Kommunen har netop besluttet at indføre et totalt og udvidet forbud fra august 2020.

Medarbejderne i den nordsjællandske kommune må efter sommerferien ikke ryge, dampe (altså benytte e-cigaretter) ELLER benytte snus.

Snus er tobak, som de seneste år i særlig grad er blevet populært blandt unge mennesker. Snus fås i små poser, som anbringes under overlæben, og brugeren får derved en form for stimulans.

Snus er kræftfremkaldende og skadeligt, men ikke lige så skadeligt som cigaretter, viser undersøgelser.

Det er ikke forbudt at indtage snus, men det er forbudt at sælge det i Danmark og resten af Europa. Det er udelukkende, fordi Sverige fik en undtagelse, da landet blev optaget i EU, at snus pludselig er blevet et problem i Hørsholm.

Borgmesteren i Hørsholm Kommune, der er konservativ, forklarer forbuddet med, at kommunen ønsker en forbedring af folkesundheden og at 'sikre et sundere arbejdsmiljø for medarbejderne'.

Det er naturligvis respektfuldt, men det virker voldsomt at forbyde snus, som netop ikke generer andre og dermed ikke forringer arbejdsmiljøet. Det gør cigaretter derimod.

Det er ikke sundt at benytte snus. Der er ikke nogen, der får et sundere liv af den lille tobakspose under overlæben. Men det er nu engang danskernes eget valg, om de ønsker at leve med den kalkulerede risiko, som snus indebærer.

Så længe snus ikke generer andre, bør det være op til den enkelte, hvordan man lever sit liv.

Det skal Hørsholms borgmester ikke blande sig i.