Kære politikere, lad nu danskerne bestemme mere selv.

Det er et enormt tillidshverv at være politiker. Som politiker er man valgt af vælgerne. Det skal man altid huske på. Det synes jeg ikke, politikerne på Christiansborg gør. De har fuldstændig glemt, at de er valgt til at varetage danskernes penge.

Jeg mener, at danskerne skal have lov til at bestemme mere selv. Det skal være nemmere og billigere at være dansker. I dag virker det som om, at politikernes agenda er den stikmodsatte. Vores dygtige sygeplejersker, politibetjente, lærere og pædagoger er ved at svømme over i bureaukrati. De bruger dyrebar tid på papirnusseri på kontoret. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Sygeplejersker skal bruge tid på patienterne, lærere og pædagoger med børnene og politibetjente i patruljevognen.

Vi har råd til at opprioritere vores kernevelfærd, samtidig med at vi lader danskerne beholde langt flere af deres egne penge. Vi skal forbedre sygebehandlingen og vores hjælp til socialt udsatte danskere. Vi har mulighed for at sikre, at vores skoler bliver bedre, hvis vi tør tænke anderledes. Vi kan befri vores pædagoger for bureaukrati, der stjæler tid fra vores børn. Vi kan få lokalpolitiet og trygheden tilbage. Christiansborg-politikerne skal bare turde prioritere det. Det tør de desværre ikke i dag. De giver penge til alverdens underlige projekter, mens de fedter danskerne ind i alt for mange love og regler og høje skatter og afgifter. Staten fylder for meget – mennesket for lidt.

Politikerne mangler respekt for danskerne. Et godt eksempel på dette ser man i øjeblikket i Frederikssund Kommune. Her har politikerne vedtaget, at den kommende Kronprinsesse Marys Bro skal være en betalingsbro. At man altså skal betale for at køre fra øst til vest i en kommune. For nylig var jeg til møde med 38 virksomhedsrepræsentanter, som bestemt ikke ser frem til broen. De er nemlig tvunget til at bruge den, fordi deres køretøjer vejer over 3500 kg. For dem vil det ramme deres konkurrenceevne, når de skal betale mellem 50.000-500.000 kr. årligt for at benytte broen. Det er uacceptabelt og urimeligt!

I Nye Borgerlige har vi sat penge af til at gøre broen betalingsfri – ligesom det for øvrigt gælder i forhold til Storebæltsbroen. Det har vi, fordi infrastruktur også er kernevelfærd. Det er den lim, som binder øer og landsdele sammen. Den skal opprioriteres – ikke pålægges en ekstrabeskatning.

Det er tid til en forårsrengøring på Christiansborg. Vi skal have nye politikere ind i Folketinget. Politikere, som har haft et arbejde. Politikere, der ikke er skolet i partipolitik. I Nye Borgerlige er vi en masse almindelige mennesker, som ikke har stor politisk erfaring. Vi passer til daglig vores arbejde som eksempelvis folkeskolelærer, arkitekt, buschauffør, ingeniør, sygeplejerske, advokat og politibetjent, hvilket vi trives med. Men vi mener, at Danmark bevæger sig i en forkert retning. Vi vil i Folketinget, så vi kan rette op på politikernes fejl og svigt.