Julen er traditionernes tid.

Derfor går man nok lidt hyppigere i kirke og mindes de kristne værdier lidt mere end resten af året. Julen er noget af det, der holder os sammen.

For uanset hvad vi stemmer og mener, tilhører julen og folkekirken os alle. Eller rettere: Sådan burde det være. For gruppen af biskopper arbejder benhårdt på at distancere sig fra den del af befolkningen, der ikke er venstreorienteret.

De gør kirken gradvist mere politisk – og ødelægger dermed det, der burde være hele folkets kirke. Et par eksempler:

Mens Tyrkiets præsident Erdogan krævede franske Macron mentalundersøgt for hans reaktion på islamiseringen af Frankrig og det stigende antal terrorangreb på fransk jord, så inviterede Roskilde-biskoppen, Peter Fischer-Møller, 15 tyrkiske imamer fra det tyrkiske religiøse ministerium, Diyanet, til en hyggelig komsammen i Roskilde Domkirke.

Diyanet og de tyrkiske imamer fungerer som Erdogan-styrets forlængede arm i Europa og som en spydspids for den islamisme, som Europa så benhårdt er i krig med.

Det forhindrede dog ikke den naive biskop Fischer-Møller i at invitere det tyrkiske regime til dialogkaffe og økumenisk møde i domkirken – og naturligvis offentliggøre herligheden, så vi alle kan se, hvor tolerant (eller dum!) han er.

Det fortaber sig i tågerne, hvad biskoppen ville opnå ved samarbejdet med de islamistiske imamer. Og hvad mener kirkeministeren egentlig om, at en af kirkens biskopper på den måde fraterniserer med repræsentanter fra et styre, som regeringen tager afstand fra?

Men Roskilde-biskoppens leflen for islam er desværre ikke en enlig svale.

Flere biskopper har de seneste år indviet moskeer og givet tilladelse til koranoplæsning i kirker, mens Marianne Christiansen i Haderslev for ganske nylig kastede sig ind i venstrefløjens anti-israelske kamp ved at skrive under på en erklæring, der beskrev israelske bosættelser 'som et udtryk for synd'.

Et mere tydeligt eksempel på sammenblanding af kristendom og politik kan man næppe forestille sig.

Politiseringen af folkekirken sker fuldstændig bevidst. De venstreorienterede mener simpelthen, at de har ret til at tage kirken som gidsel.

Domprovst Anders Gadegaard har i ramme alvor udtalt, at prædikestolen skal bruges til at prædike politik. I den forbindelse må jeg så blot spørge domprovsten, om vi skal til at have deciderede SF-kirker og DF-kirker, så vælgerne kan fordele sig om søndagen i vore kirker på samme måde som i stemmeboksene ved folketingsvalg?

Det vil være en lidt underlig jul, ikke?

Folkekirken skal selvsagt tilhøre alle kristne danskere – ikke kun dem, der deler Gadegaards synspunkter på valgdagen.

Denne venstreorienterede politisering af folkekirken er dybt skadelig. I den bedste af alle verdener nøjes den med at polarisere kirkegængerne – i værste fald får den flere til at vende folkekirken ryggen.