Når man i denne tid færdes i byens butikker, sker det ikke sjældent, at man overhører forvirret personale diskutere indbyrdes eller med kunderne, hvad de gældende coronaregler egentlig er.

Først og fremmest kan der være usikkerhed om, hvorvidt der overhovedet er tale om egentlige regler eller om de mildere varianter 'retningslinjer' eller 'opfordringer', som myndighederne også ofte har kommunikeret på pressemøder om coronasituationen.

Dernæst kommer så selve fortolkningen af reglernes substans.

I det store hele virker det dog, som om langt de fleste danskere har accepteret, at de nu skal bære mundbind rigtig mange steder.

Selv om flere af reglerne kan forekomme ulogiske – som at det for eksempel er meget vigtigt, at man ifører sig en ansigtsmaske, når man går ind på en café, men frit kan tage den af igen 30 sekunder senere, når man er bænket ved bordet – så er det nu bare 'det nye normale', som befolkningen synes at efterleve uden større problemer.

Alligevel har man i flere af landets supermarkedskæder set sig nødsaget til at få lavet retningslinjer for, hvordan man i butikkerne skal tackle eventuelle kunder, som ikke har påført sig mundbind.

De ansatte i Føtex har modtaget en instruktionsvideo og en tekst, der lægger linjen:

»Kommer kunden ind uden mundbind, skal kunden mindes om reglerne og eventuelt tilbydes et gratis mundbind. Påstår kunden, at vedkommende er fritaget fra mundbind, stoler man på det og lukker kunden ind,« lyder det blandt andet. Herefter: »Vi går ikke ind i konflikter eller afviser kunder, der nægter at bære mundbind.«

Hos konkurrenterne fra Coop har man valgt en anden vej: Hvis det ikke lykkes en medarbejder at få en kunde til at tage mundbind på, skal der ringes til Coops alarmnummer, hvor der tages stilling til, om politiet skal tilkaldes.

Man kan med nogen ret sige, at der er tale om en 'good cop'/'bad cop'-tilgang til den opgave som corona-betjente, der måske lidt urimeligt er blevet supermarkederne til del i disse masketider. De forskellige kæder må jo indrette sig, som de finder bedst, men stakkels den 15-16-årige servicemedarbejder, der måske kommer til at stå med den konkrete udfordring ude mellem mælk og vaskepulver.

Hos både kritikerne af mundbind, og hos dem, der sværger til brugen af dem, er der stærke følelser forbundet med brugen af det omdiskuterede værnemiddel.

Hvis du er en af dem, der af omstændighederne bliver tvunget til at optræde som corona-betjent – eller føler dig kaldet til det af egen drift – må det være håbet, at du vælger den milde udgave. Den 'gode' corona-betjent.

Det må naturligvis være i orden at påtale en overtrædelse af de regler, der jo er indført for at begrænse udbredelsen af virus.

Men overtrædelser af regler kan også bero på glemsomhed eller misforståelser, og der er ingen grund til at optrappe konflikter, der måske kan løses gelinde.

Det bliver uudholdeligt for os alle sammen, hvis vi i dagligdagen bliver en nation af utilgivende og pedantiske regelryttere.

Hvis vi taber ordentligheden og overskuddet i omgangen med hinanden, er der ikke meget tilbage at smile over bag masken.