B.T. har i en række opsigtsvækkende artikler og videoer sat fokus på lejere, der bliver snydt for deres forudbetalte leje og depositum, som de ikke får betalt tilbage.

Et særligt hul i lovgivningen forhindrer nemlig i dag, at udlejere, der selv er lejere og derfor fremlejer værelser til andre, kan blive smidt ud af de lejligheder, de fusker fra.

Selvom svindlens ofre løber spidsrod mellem fogedretten, huslejenævnet, ejendomsselskabet og politiet, har der ikke været meget at gøre.

Lejernes Landsorganisation har understreget, at det ikke kun er enkelte svindlere, der har udnyttet hullerne i loven, men at der er tale om et voksende problem.

Boligminister Kaare Dybvad har set B.T.s historie om udlejeren Morten D. Han har nu fulgt op på sit løfte om at stoppe denne type udlejere i at beholde sine lejeres penge.
Boligminister Kaare Dybvad har set B.T.s historie om udlejeren Morten D. Han har nu fulgt op på sit løfte om at stoppe denne type udlejere i at beholde sine lejeres penge. Foto: B.T.
Vis mere

Nu vil indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad lade hammeren falde og lukke for det uhensigtsmæssige hul i lovgivningen og samtidig skærpe straffen for den slags svindel på boligmarkedet.

Det er både fornuftigt og glædeligt, for det er helt på sin plads med en stramning af loven.

Konkret ønsker Dybvad at indføre tre stramninger for at afhjælpe problemet:

En begrænsning på størrelsen af den forudbetalte leje, strengere straf for »utilbørlig disponering« over lejeres depositum og – nok allervigtigst – muligheden for at opsige lejere, der misligholder fremlejeforhold.

Det skal med andre ord være muligt for en udlejer at smide en lejer ud, hvis denne gentagne gange undlader at respektere huslejenævnets afgørelser i sager om fremleje.

Umiddelbart ligner denne lille pakke lige præcis den medicin, der er brug for – ikke for meget og ikke for lidt.

Fremover skulle det gerne blive sværere for typer som udlejeren »Morten D.«, som har været omdrejningspunktet for B.T.s artikler, at snyde unge mennesker på boligjagt for store pengebeløb og bruge deres forudbetalte husleje og depositum som sine egne lommepenge.

De ønskede ændringer i lovgivningen, som er støttet af et bredt folketingsflertal, der foruden regeringen selv består af Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og SF, vil hjælpe i fremtiden, men desværre ikke med tilbagevirkende kraft i forhold til alle dem, der tidligere er kommet i klemme.

»Vi kan ikke hjælpe dem, som er blevet taget ved næsen af en åbenlys svindler, men nu kan vi lukke ned for det,« siger Kaare Dybvad.

Selvom det umiddelbart kan være en ringe trøst for Natalia, Anja, Philip, Alexander, Mads og alle de andre, som har stort besvær med at få deres penge igen, skal der lyde et kæmpe tak til dem for at stå frem og fortælle deres historier her hos B.T.

I har nemlig uden tvivl været med til at sikre, at det bliver sværere for udlejere at bringe andre i samme ærgerlige situation, som I selv er havnet i.