Måske har tropevarmen sænket DF'ernes aktivitetsniveau på partiets sommergruppemøde i Sønderborg. I hvertfald har der ikke været mange nye politiske meldinger fra Kristian Thulesen Dahl, der i kridhvid skjorte sad under en parasol ved det afsluttende pressemøde. Jo, folkepensionisterne skal have flere penge, og så lægger han op til en armlægning med Venstre om EU-politikken. Altså ikke meget nyt under den bagende sol.

Dansk Folkeparti har også pustet nyt liv i partitets kæphest om at nedlægge regionerne, der som bekendt står for driften af landets sygehuse. Thulesen Dahl vil i stedet have Sundhedsministeriet til at overtage ansvaret for de store, specialiserede sygehuse, mens han i lidt luftige formuleringer lægger op til, at kommunerne skal stå for et mere borgernært sundhedsberedskab.

Det kan naturligvis diskuteres, om Dansk Folkepartis model for sygehusene er den rigtige. Men Kristian Thulesen Dahl har overrodnet set ret i, at der er brug for at gentænke hele det danske sundhedsvæsen. Der er noget absurd i, at politikerne på Christiansborg afsætter pengene til sygehusene, mens det omvendt er de 205 politikere i landets fem regionsråd, der har ansvaret for selve driften.

Eksempelvis virker det jo vanvittigt, at regionspolitikerne valgte forskellige leverandører, da der skulle indføres nye elektroniske patientjournaler. I Region Syddanmark har politikerne indført et it-system fra en dansk leverandør, mens man øst for Storebælt har betalt et amerikansk firma milliarder for Sundhedsplatformen, der som bekendt har vist sig at være en katastrofe for både patienter og personale. I et land med en befolkning svarerne til Berlin plus opland er det både ulogisk og unødvendigt besværligt at have forskellige it-systemer på sygehusene.

Hvorfor ikke give mere magt til direktionen på de enkelte sygehuse, og så lade Folketinget stå for det overordnede politiske ansvar? Lad os få undersøgt, hvilken styreform der sikrer den bedste og mest effektive behandling af syge. Det skylder politikerne både patienterne samt alle os skatteydere, der årligt betaler over 100 milliarder kroner for sundhedsvæsenet. tnk