I oktober 2020 ville en 35-årig mand hente sin cykel ved indkøbscenteret Sillebroen i Frederikssund.

Da han når frem til sin cykel, ser han, at fem unge er ved at stjæle den. Han råber stop, men de fortsætter uanfægtet. Da han trækker sin mobiltelefon op af lommen for at melde det til politiet, bliver han overfaldet.

Alvorligt.

De slår ham ned, sparker ham, og til sidst bliver han stukket adskillige gange med en kniv.

I retten fortæller den 35-årige: »På et tidspunkt kunne jeg ikke trække vejret. Det sortnede for mine øjne. Jeg var sikker på, at de ville slå mig ihjel.«

De fem teenagere bliver senere anholdt, og to af dem var i retten tidligere på året. De har begge syrisk statsborgerskab og fik henholdsvis 14 og 12 måneders fængsel. Det usædvanlige i sagen er, at de to unge ikke blev udvist af landet, som anklagemyndigheden ellers forlangte.

Begge drenge har tidligere modtaget advarsler om udvisning for kriminalitet, og de var derfor klar over, at de var i rød zone. Alligevel stak de cyklisten syv gange. Den løftede pegefinger var ikke nok, og der skete jo som bekendt heller ikke noget. Det var en tom trussel.

Sagen har vakt opsigt, for Retten i Hillerød mente nok, at betingelserne for udvisning i den grad var opfyldt, men deres tilknytning til Danmark er i dag større end til Syrien. Dommerne var uenige, så med stemmerne 2-1 kan drengene nu vende hjem til deres familier, i stedet for en flyver til Damaskus efter afsoning.

Det vil lyde urimeligt for mange – ikke mindst for ofret, der frygtede for sit liv.

Alligevel besluttede Nordsjællands Politi, at sagen ikke skal ankes. Også dette lyder helt urimeligt over for ofret. Hvorfor anker man ikke en dom, der så tydeligt har delt vandene? Der skal naturligvis foregå en afvejning i forhold til tilknytning, når man udviser, men dommerne var jo indbyrdes uenige i denne sag.

Justitsministeren er heller ikke tilfreds. Han har siden forlangt, at hele fire retskredse ud af 12 fremover skal sende alle udvisningssager til statsadvokaterne. De fire retskredse kan ikke længere selv beslutte, om udvisningssager af denne karakter skal ankes.

Det er en kæmpe – men fortjent – begmand til de fire anklagemyndigheder. Men det er bekymrende for retssikkerheden, at det er nødvendigt med et indgreb. Vi må kunne stole på, at politi og anklagemyndighed arbejder for at sikre almindelige danske borgere retfærdighed.

Sagen fra Frederikssund kan ikke ankes. Det er for sent. Det er skandaløst over for den 35 årige mand, der i oktober blev overfaldet af fem unge vaneforbrydere.