Regnestykket under Odense Letbane begynder for alvor at slå revner.

Letbanen forventer nemlig, at der i løbet af det første år med letbanetog i gaderne vil være 9,8 millioner påstigninger ved de 26 stoppesteder.

Der er bare lige det ved det, at der i dag kun er 1,2 millioner passagerer, som kører med bus på den strækning, letbanen snart overtager.

»Det er således en væsentlig stigning, som kræver dedikeret fokus og handlemuligheder,« skriver Odense Letbane i en ny orientering til politikerne.

Det helt store spørgsmål er altså, hvor de mange ekstra passagerer, der er budgetteret med, egentlig skal komme fra?

Strækningen er trods alt ikke mere end knap 15 kilometer lang.

»Jeg synes, det ser meget meget svært ud. Det gør det altså,« siger Niels Melchior, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet til B.T., og fortsætter:

»Når jeg læser den her orientering, så er jeg efterladt med det indtryk, at man ikke har villet se realiteterne i øjnene.«

Realiteterne er nemlig ifølge trafikforskeren barske.

For selv i Aarhus, hvor indbyggertallet er en halv gang højere end i Odense, og hvor letbanestrækningen er 110 kilometer lang og råder over 50 stoppesteder, kan man ikke bryste sig af de passagertal, som man tilsyneladende stadig forventer i Odense.

Aarhus Letbanes hidtil bedste år var i hvert fald 2019, hvor knap 4,8 millioner passagerer tog letbanetoget.

Det var måske også for naivt at tro, at Odense Letbane i sin tid blev vedtaget, fordi den skulle gøre odenseanernes liv 'lettere'.

Havde man en fornemmelse af, at det mere handlede om prestige og byens identitet som storby, så er den fornemmelse desværre ikke blevet svækket.

Der tegner sig i hvert fald nu et stadig tydeligere billede af et prestigeprojekt, som man mest af alt har været optaget af at få etableret for stolthedens og måske ikke så meget borgernes skyld.

Faktisk er det med 'let' blevet så meget en sandhed med modifikationer, at man fra banens side nu advarer politikerne om, at det kan blive nødvendigt at vride armen om på borgerne, hvis de ikke vil makke ret og vælge den 'lette' løsning.

De, der måtte opleve det – fremover at skulle parkere ved et stoppested for at hive klapvogn eller rollator ud af bilen for så at trække billet til letbanen – som en kende 'besværligt' i forhold til at komme en tur ind til midtbyen – ja, de må så tvinges.

Og ikke nok med det.

For sørger de selvsamme borgere ikke i tilstrækkeligt omfang for at betale til projektet i form af billetindtægter, så kommer de til at betale over kommuneskatten.

For betales, det skal der!

Om letbanen så er en transportmæssig 'lettelse' eller det modsatte, lader til at være mindre afgørende.

Lægger man så dertil eksperternes spådom om, at det især er cyklisterne, der får glæde af den nye letbane, fordi de faktisk har mulighed for at lade cyklen stå.

Ja, så holder rigtig meget op med at give mening. Klimaregnestykket gør i hvert fald ikke.

Derfor:

Lad os for pokker håbe, at letbanen og de politikere, som har stemt projektet igennem, har noget at have optimismen i.