Det er en minkskandale med skandale på.

Det hele står sort på hvidt i den redegørelse, som blev afleveret onsdag. Der er stadig mange huller, men Justitsministeriet er skarp i sin afklædning af det danske magtsystem.

Den ansvarlige minister var orienteret, men gjorde ikke noget for at stoppe ulovligheden. Operationen fortsatte bare.

Seks ministre var blevet orienteret, men det havde de ikke opdaget, og deres departmentschefer havde kollektivt slået advarselslampen fra.

Embedsmændene får tæsk i redegørelsen. De har nok orienteret deres ministre, men ikke så meget, at det gjorde noget. Alle advarsler var pakket ind i bilag langt inde i sagsakterne. Ministrene – alle seks – læste formentlig ikke de pågældende sagsakter. De seks ministre og deres seks departementschefer bør forklare det faktum.

Embedsmændene blev villige aktører i operationen, som chefen fra Statsministeriet ville have igennem.

I den operation deltog også Rigspolitiet og Forsvaret engageret og ivrige efter at få minkene slået ihjel hurtigt og uden noget pjat fra minkavlernes side.

Særligt politiets rolle er skandaløs og kræver en yderligere undersøgelse. Rigspolitiets chef har stået rank i sin uniform gennem alle pressemøder. Han var også deltager i det famøse pressemøde 3. november.

Thorkild Fogde er rigets øverste politichef og er den mand, der har retten til at udøve magt over os danskere. Han kan kun gøre det, hvis han har en lov, der vedtages af politikerne, som den lovgivende magt. Vi har den tredeling: den lovgivende i Folketinget, den udøvende i politiet og den dømmende ved domstolene.

Det hele kan ikke slås sammen, for demokratiet fungerer i sin substans på denne måde. Det er ikke noget, vi borgere tænker over til daglig, men tredelingen er netop for at beskytte os mod overgreb.

Sådan er det ikke i minksagen.

Politiet og Forsvaret var 'nyttige idioter' i Mette Frederiksens operation i folkesundhedens tjeneste. Eller villige instrumenter mod deres egne borgere.

Det er hårdt trukket op, men sådan er det.

Rigspolitiet instruerede betjentene i at kontakte minkavlerne. Hvis de var genstridige over for operationen, havde de en instruks, som var skrevet ned. Her blev det gjort klart, hvad de skulle sige:

»Ved 'NEJ' fra ejer: Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?«

Med andre ord, hvis du ikke makker ret, kommer politiet og livgarden ind på din ejendom og gør arbejdet.

Teksten er skrevet, EFTER Rigspolitiet vidste, at det var ulovligt. Rigspolitiet og rigspolitichefen var så loyale og ivrige for at tjene statsministeren og operationen, at de helt bevidst fortsatte ulovlighederne. Først nogle dage senere blev teksten og truslen mod minkavlerne rettet.

Det er næsten ikke til at forstå, at grænsen mellem politikerne og politiet blev opløst helt gnidningsløst. Der var åbenbart ingen rigspolitichef, der sagde NEJ til Mette Frederiksen og regeringen. De gik tværtimod beredvilligt i gang med at invadere minkavlernes ejendomme. De vidste, at det var ulovligt, og alligevel fortsatte de operationen med at nedlægge et helt erhverv.

I redegørelsen er rigspolitichefen enig i, at det er uheldig formuleret, og at det var en fejl. Det er en af denne sags større underdrivelser. Thorkild Fogde skal sikre sig, at hans mænd gør det rigtige, og her skulle han have slået hælene i og afvist statsministeren og operationen, til alle forhold var lovlige.

Der er stor tillid til politiet. Vi har ikke et korrupt system, vi har det mindst korrupte i verden. Men vi skal kunne stole på, at rigspolitichefen er garant for lovlighed og dermed en reel beskytter af folket.

Politiet og Forsvaret kan ikke dirigeres rundt efter en statsministers operationer. Der skal en lov og et politisk flertal til.

Rigspolitichefens job bør hænge i en tynd tråd, for hvis en yderligere undersøgelse viser, at han ikke sagde fra i tide, er han ikke garanten mod myndighedernes overgreb.