Det er vilde og ubegribelige tider, vi lever i.

De mange mink, der skal slagtes i Nordjylland, var for få dage siden en forståelig og uundgåelig reaktion fra regeringens og myndighedernes side. Truslen, der blev tolket som et muligt nyt 'Wuhan-epicenter' for en ny variant af covid-19-virus, er blevet angrebet fra flere sider. Der er eksperter, der mener, at indgrebet kommer alt for sent. Der var allerede i sommer rigeligt med oplysninger til at gribe hårdere ind over for minkavlerne. På det tidspunkt blev smittede besætninger slået ned, og andre usmittede besætninger, der lå inden for en zone på 7,8 kilometer, blev også slået ned.

Andre forskere har siden beskrevet aflivningen af cirka 15 millioner mink som en overreaktion, da der ikke har været tilfælde af den nye variant 'cluster-5' siden september. Den nye mutation kan allerede nu være forsvundet og erstattet af andre mutationer, mener de.

En ting er dog sikkert: Mink og coronavirus er en højeksplosiv cocktail. Virus lever let på mink, og på grund af deres opdrætsvilkår spredes den eksplosionsagtigt.

Vi ved også nu, at den let overføres fra mink til mennesker. Et nyt studie viser, at hver tredje smittede nordjyde har en form for minkcorona – dog ikke cluster-5.

Det er vanskeligt at kritisere regeringen for deres dramatiske og vidtrækkende beslutning på det grundlag, der lige nu foreligger. Deres intention om at sikre folkesundheden og sikre vort forhold til andre nationer kræver resolut handling. Det gør vi også ved fugleinfluenza og svinepest. Det vigtigste er, at vi erkender vort ansvar over for resten af verdenssamfundet og viser det gennem handling.

Minkmassakren påvirker en hel landsdel, der reelt er lukket ned de næste mange uger. Indbyggerne i syv kommuner er begrænset i deres frihed og er reelt under en form for undtagelsestilstand.

Det er afgørende, at den tvivl, der lige nu nager hos ikke mindst minkavlerne, indbyggerne i Nordjylland og sådan set resten af landet, bliver adresseret.

Hurtigt. Direkte. Åbent.

Det bliver ikke let, for regeringen er ved at blive ramt af sin hidtidige egenrådige og lukkede taktik. Bekæmpelsen af corona har været styret fra statsministerens kontor og med Mette Frederiksen som den sikre corona-kaptajn. Men hun kan nu mærke, hvordan magien er ved at slippe op. Først et fejlagtigt forsøg på at sende varme tanker til nordjyderne via hendes egen Facebook-profil, dernæst en diskussion om, hvorvidt hendes jakke på sympatiopslaget var en minkpels, og endelig den manglende lovhjemmel til at lukke minkfarme uden for Nordjylland.

Stort og småt slynges mod statsministeren.

Den manglende lovhjemmel er alvorlig, for her får hun ikke hjælp af oppositionen, der ser ud til endelig at have fundet et fælles fodslag. De borgerlige partier vil ikke automatisk stemme for en ny lov, der sørger for, at alle mink i hele landet bliver slået ned. Lige nu er det derfor ulovligt for regeringen at beordre mink slået ihjel uden for risikozonen i Nordjylland. Minkavlere i resten af landet kan med loven i hånden nægte at slå deres dyr ned. Og dermed bliver den helt afgørende beslutning nemlig at sikre folkesundheden ved at slå alle mink i Danmark ihjel.

Usikkerheden er total.

Mette Frederiksen burde have været betydeligt mere inddragende i sin håndtering af den nationale katastrofe, og det er den evige 'jeg alene vide'-politik, der nu rammer hende i nakken. I det hele taget har hele forløbet være præget af lukkethed og mangel på klare svar.

Tiden er kommet, Mette Frederiksen. Lad os få transparente beslutninger. Lad andre forskere få adgang til data. Lad andre politikere deltage.

Vi vil have klare svar. Hurtigt. Åbent.