Så blev det tid til magtskifte i Nordjylland – Venstres Mads Duedahl har afløst Ulla Astman på posten som regionsrådsformand efter mangeårig socialdemokratisk dominans.

Det bringer forhåbentligt noget fornyelse med sig – ellers er der jo ingen grund til et skifte. Og i hvert fald må man håbe, at en ny politisk ansvarlig i spidsen for byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital kan få styr på sagerne. For det er der i den grad behov for.

Det første spadestik til sygehuset blev taget i 2013, og syv år senere – i efteråret 2020 – skulle det store byggeri så stå færdigt. Men sådan er det langtfra gået.

De første år var der lutter gode meldinger om tidsplanen, men som slutdatoen nærmede sig, voksede problemerne.

Datoen for det færdige byggeri er blevet rykket flere gange, og den seneste melding er, at byggeriet er færdigt til juni 2022. Efter aflevering skal udstyr og inventar monteres og afprøves, og personalet skal undervises, så efter planen kan universitetshospitalet først tages i brug i løbet andet halvår af 2023.

Udover de store forsinkelser er der også økonomiske problemer.

Allerede i 2020 kom byggeriet under lup, da regeringen indførte skærpet tilsyn med byggeriet. Det betød, at byggeriet skulle følges nøje fra regeringens side. Baggrunden var en budgetoverskridelse på 250 millioner kroner, som skal finansieres af Region Nordjylland og dermed de nordjyske borgere.

I august 2021 var der nye overskridelser af tidsplanen for byggeriet, og med det fulgte cirka 60 millioner ekstra kroner, som skulle findes.

Dertil kommer en række voldgiftssager med et samlet krav mod Region Nordjylland på over 300 millioner kroner. Taber regionen de sager, skal der altså fiskes et endnu større beløb op af regionens slukne kasser. Omvendt har regionen også anlagt en voldgiftssag med et krav på godt 200 millioner – en sag regionen allerede har budgetteret med at vinde, selvom sagen langt fra er afgjort.

Uanset regnestykkets endelige udgang er der ingen tvivl om, at Mads Duedahl får til opgave at finde rigtig mange ekstra millioner til at lukke hullerne efter en – må man sige – noget fejlslagen projektstyring.

Derudover er den helt klare opgave at sørge for, at der ikke kommer yderligere overskridelser og udgifter, således at nordjyderne kan komme til at bruge hospitalet efter den nye tidsplan og ikke skal bidrage med flere skattekroner.

Foran den nye regionsrådsformand er altså en vanskelig, men dog særdeles afgørende opgave, og forventningen er, at en ny politisk styring kan holde byggeriet på sporet resten af perioden.

God arbejdslyst!