Torsdag eftermiddag i denne uge landede den længe ventede rapport fra advokatfirmaet Horten. Og i den var en stærk kritik af Aalborg Kommune.

Så stærk, at to direktører i den ansvarlige forvaltning blev sendt hjem. Det drejer sig om direktøren for By- og Landskabsforvaltningen og Aalborgs stadsarkitekt.

Konklusionen i rapporten er, at kommunens brug af de såkaldte 'udbygningsaftaler', som B.T. ved flere lejligheder har skrevet om, i 15 ud af 27 undersøgte tilfælde er kritiske.

Udbygningsaftalerne – eller 'studehandler' og 'lokumsaftaler' – er en aftale mellem bygherre og kommune, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere på sin grund mod at betale for kommunens infrastruktur – det kunne for eksempel være et fortov.

I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for.

Men flere bygherrer er stået frem og har sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring. Og det er altså den praksis, som nu får en skarp kritik.

Byrådet i Aalborg fik fremlagt rapporten torsdag, og diskussionen om den og de mulige konsekvenser varede i mange timer. Efterfølgende sagde Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S):

»Jeg tror godt, at vi kan sige, at vi rystede over det. Stærkt rystede. Vi er i en situation, hvor vi finder det stærkt kritisabelt. Som borgmester giver jeg en uforbeholden undskyldning for, at vi har haft en situation, hvor kommunen i så lang en årrække ikke har administreret efter lovgivningen.«

Så kommunen har handlet ulovligt og har presset bygherrer til at betale for ting, som kun kommunen har fået gavn af.

Kigger man i rapporten og læser den måde, nogle af de ansatte i forvaltningen kommunikerer på, står man tilbage med oplevelsen af nogle embedsmænd, som har følt sig som små magtfulde konger, der har forvaltet, som det passede dem uden synderlig skelen til ret og rimelighed for bygherrerne.

Det er bestemt ikke kønt.

Ansvaret ligger ifølge borgmesteren hos den pågældende forvaltning – altså By- og Landskabsforvaltningen, hvor socialdemokratisk rådmand Hans Henrik Henriksen har været den øverste politiske figur. Fredag kom det frem, at Hans Henrik Henriksen påtager sig et ansvar og desuden sygemelder sig.

Og er det så en tilstrækkelig politisk bodsgang?

Den ulovlige praksis i kommunen er foregået i en periode på ti år (!), og man kan med rette stille spørgsmålstegn ved, hvor stort et ansvar borgmesteren har?

Thomas Kastrup-Larsen siger, at han ikke har kendt til den håbløse og dybt kritisable praksis. Men måske burde han have gjort det?

Ti år er lang tid til at opdage, hvad der er foregået, og uanset hvor meget borgmesteren har vidst, burde By- og Landskabsforvaltningens skrankepaver været blevet stoppet langt, langt tidligere.